UNF / Hvem er vi? / FAQ

FAQ

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) er en frivillig forening, hvis formål er at formidle og udbrede interessen for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknologi - især blandt unge. Dette sker gennem bl.a. foredrag, workshops, studieture og ScienceCamps arrangeret af frivillige unge. UNF har fem lokale medlemsforeninger placeret i København, Aalborg, Aarhus, Odense og Lyngby og de fleste medlemmer er unge på en gymnasial uddannelse, men vi har medlemmer i alle aldre.

Foredragene tager udgangspunkt i et gymnasialt niveau, hvis ikke andet er angivet, og bygger op, så alle får noget ud af dem. De fleste foredrag er målrettet gymnasieelever, som med et basalt kendskab til og interesse for naturvidenskab normalt vil kunne følge med. Ellers er der oftest rig mulighed for at spørge foredragsholderen under og efter foredraget.
Desuden afholder vi flere steder aktiviteter målrettet folkeskoleelever, universitetsstuderende og undervisere.

UNF drives af frivillige unge med vidt forskellige interesser og baggrunde. Fælles for os alle er, at vi brænder for natuvidenskab og ønsker at dele vores passion med alle interesserede. Vi elsker at eksperimentere og dele spændende viden. Vi er nørder på den fede måde, og alle er velkomne.

Der findes fem selvstændige foreninger fordelt rundt om i Danmark: UNF København, UNF Odense, UNF Aarhus, UNF Aalborg og UNF Lyngby. De fem foreninger står hver især for foredrag, studieture og workshops. Se sæsonprogrammet for din nærmeste lokalforening her på hjemmesiden.
Vi arrangerer årligt ca. 4-10 landsdækkende ScienceCamps, og hver lokalforening afholder ofte flere foredrag om ugen.

Som medlem af UNF får du udvidet din naturvidenskabelige horisont gennem vores spændende foredrag, studieture og workshops. Vi holder omkring 200 foredrag om året, fordelt over vores lokalforeninger i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Lyngby, om alt fra stamceller til komplekse tal til kvantemekanik. Afhængigt af hvilken lokalforening du tilhører, er dit medlemskab gyldigt i den igangværende og kommende halvsæson eller den igangværende måned og de kommende 11 måneder.

Læs meget mere om medlemskab og fordele lige her.

Du skal bare møde op til et af UNF's aktiviteter, hvor vi står klar til at hjælpe dig. Vi tager imod kontakter og i København også MobilePay og snart Visa. Du får et medlemskort til forevisning ved de kommende aktiviteter.

Du kan købe et personligt medlemskab, hvilket koster 50 kr. og gælder i op til et helt år. I København, Odense, Aalborg og Lyngby gælder det for to halvårlige sæsoner - den igangværende og den efterfølgende. Hvis du køber det i Aarhus gælder det den igangværende måned og de næste 11 måneder.

Gymnasier, universiteter og grupper kan være del af en rabatordning, der giver elever/studerende og ansatte adgang til foredrag mod forevisning af studiekort. Du kan se en liste over aktuelle rabatordninger for gymnasier, universiteter og grupper på hver lokalforenings hjemmeside.

På en ScienceCamp bruger du en uge i sommerferien, på at fordybe dig i et af de spændende naturvidenskabelige felter, vi udbyder. Emnerne/temaerne varierer fra år til år, og du kan se hvilke, der afholdes i år på unf.dk/sciencecamps/. Der er vægt på høj faglighed og et godt socialt program, så alt imens du bor, spiser, arbejder og hygger sammen med omkring 50 andre unge, så kommer du hjem med ny viden og en masse nye venner!
UNF har siden 2002 afholdt intet mindre end 81 ScienceCamps og har igennem alle årene haft stor success med dem. Du kan læse mere om konceptet her.

At være frivillig i UNF er ikke bare endnu en måde at bruge sin fritid på. Som frivillig indgår man i et hold af ligesindede, unge mennesker, der alle brænder for natur-, sundheds- og teknisk videnskab. Du får mulighed for at gøre en forskel for foreningen og dens medlemmer samt opbygge kompetencer inden for sponsorsøgning, formidling, forskerkontakt og projektledelse. Du behøver ikke have forkundskaber og kan selv afgøre hvilket arbejde, du vil påtage dig.

Vi har et rigtig godt fællesskab i UNF og vil med glæde byde dig velkommen!
Læs meget mere om det at være frivillig i UNF på siden her.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig, så hop fluks ind på siden her og se hvordan. Herefter kan du eventuelt prøve at hjælpe med til at gøre klar før et foredrag og på den måde blive introduceret til foreningsarbejdet og os andre frivillige.

Læs meget mere om det at være frivillig i UNF på siden her.

Du er velkommen til at spørge din lokale forening. Dennes mail finder du på vores kontakt-side.

Hvis du har spørgsmål angående camps, kan du finde alle koordinatorernes mails lige her.

Ved spørgsmål omkring UNF Danmark kan du kontakte den nationale bestyrelse på bestyrelsen@unf.dk.

Denne side er sidst opdateret d. 30. december 2022 af MFM

Vidste du at?

UNF HAR AFHOLDT INTET OVER 100 SCIENCECAMPS SIDEN DEN FØRSTE I 2002!

Igennem tiderne er det blevet til mange forskellige udgaver, med fagområder lige fra molekylærbiologi og kemi over fysik, matematik og robotvidenskab til fremstilling af spil og software-applikationer!

VORES AKTIVITETER NÅR UD TIL 10-15.000 HVERT ÅR?

Hvert år afholdes der i UNF ca 150 aktiviteter, og disse besøges af rigtig mange mennesker. Vi havde f.eks. ca. 12.700 deltagere i 2015!

AT DER I UNF HAR VÆRET MERE EN 1.000 FRIVILLIGE IGENNEM TIDERNE?

I UNF er vi afhængige af vores frivillige - lige pt er vi omkring 300 frivillige!