Læs om vores historie og hvem vi er eller dyk ned i vedtægter, referater og andet spændende!

UNF / Hvem er vi?

Hvem er vi?

Naturvidenskab for alle

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) har til formål at udbrede interessen for naturvidenskab, særligt blandt unge. Vi arbejder for at alle unge kan få mulighed for at dykke dybere ned i naturvidenskaberne, men også for at skabe et socialt rum hvor unge med en naturvidenskabelig interesse kan mødes. Skolekarakterer og -niveau er ikke vigtigt i UNF - det der tæller er nysgerrigheden og lysten til at lære.

Foreningens kerne udgøres af de op imod 250 frivillige, som står for alt - lige fra arrangeringen af de lokale foredrag og planlægningen af sommerens UNF ScienceCamps til den daglige drift og økonomi og sågar også hjemmesideopsætning. De fleste er enten gymnasieelever eller universitetsstuderende på naturvidenskabelige linjer, men alle er velkomne til at være med, blot de har lysten til at beskæftige sig med naturvidenskabsformidling.

Praktisk består UNF af fem lokalforeninger i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Lyngby, samt en landsforening, UNF Danmark. Alle medlemmer og frivillige er tilknyttet en lokalforening, og det er her, at der i løbet af skoleåret bliver afholdt foredrag, workshops og studiebesøg - typisk på de lokale universiteter. Hver lokalforening er selvstændig med egen bestyrelse, generalforsamling, vedtægter og økonomi.

Landsforeningen har, i modsætning til lokalforeningerne, sine centrale arrangementer i sommerperioden, nemlig de årlige UNF ScienceCamps, hvor deltagerne bruger en hel uge på at fordybe sig i fx kemi eller spiludvikling. Herudover står UNF Danmark også for koordineringen af fælles tiltag som fx sponsorsøgning, hjemmesidedrift og PR.

UNF’s historie strækker sig helt tilbage til H.C. Ørsted og 1824, hvor han stiftede Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU). Fordyb dig i den farverige fortælling her.

Frivillige til landsmøde i UNF på SDU i 2015. Foto: UNF

Denne side er sidst opdateret d. 2. maj 2023 af MFM

Kronprinsesse Mary som protektor

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) modtog i april 2005 med glæde meddelelsen om, at HKH Kronprinsesse Mary indvilligede i at være protektor for UNF.

UNF fandt det naturligt at anmode om HKH Kronprinsesse Mary som protektor, idet det er vores indtryk at HKH Kronprinsesse Mary er det medlem af kongehuset, der er tættest knyttet til vores virke. Dette følger dels af at Hendes Højheds far som bekendt er en internationalt anerkendt professor i matematik, foruden at Hendes Højhed som protektioner har valgt at fokusere på foreninger, der beskæftiger sig med børn og unge.

Det er UNF's håb at det kongelige protektorat kan være os til hjælp i vores virke for at fremme de naturvidenskabelige og tekniske discipliner i Danmark, samt at Kronprinsesse Mary vil være en inspirerende støtte for denne sag. UNF er desuden taknemmelig for den anerkendelse der ligger i vores protektorat, en anerkendelse som vi har arbejdet for gennem vores mange aktiviteter gennem de sidste over 70 år, og som vi håber fortsat at kunne gøre os fortjent til.

Kongehusets hjemmeside