UNF's historie strækker sig over flere århundreder - selvom vi er en gammel forening, er vi meget ungdommelige. Og det vil vi blive ved med at være!
Men en gang imellem kan det at se tilbage, sætte tingene i relief. UNF er som forening ved at være en ældre herre - lidt som H.C. Ørsted da han stiftede vores moder-forening, Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU), i en alder af 47. At en så prominent herre har spillet en så vigtig rolle for vores forening er stort. Man kan faktisk sige, at UNF lidt er barnebarn af H.C. Ørsted - egentlig ret sejt!

Herunder kan du dykke ned i vores lange historie, se billeder og læse fortællinger om gamle dage. Nyd det, og skulle du have information omkring vores lange liv som vi ikke har fået med, så kontakt os endelig.

UNF får vision og slogan

Efter længere tids arbejde, vedtages på landsforeningens generalforsamling en vision og et slogan for foreningen og dermed banes vejen for foreningens fremtidige udvikling.

UNF ønsker at bistå unges naturvidenskabelige dannelse og samtidig være samlingspunkt for unge med naturvidenskabelig interesse. UNF vil, at de unge bliver samvittighedsfulde samfundsborgere med en kritisk tilgang til problemstillinger og debatter i verden omkring dem.

Og sloganet: Naturvidenskab for alle

2015
8. marts

UNF får protektor

I April 2005 får UNF en protektor i form af H.K.H. Kronprinsessen - noget vi i UNF er meget stolte over.

Læs om vores protektion 2005
april

UNF besøger ESA

Den anden store udenlandsrejse i UNF afholdes i efterårsferien 2003, hvor 25 mennesker - en blanding af vindere af en afholdt konkurrence og frivillige - oplever ESAs store test-center i Holland "ESTEC". En stor oplevelse for deltagerne, hvor sponsorer var med til at det kunne lade sig gøre. UNF fik bl.a. støtte til turen af prominente virksomheder som Grundfos og Terma.

Læs om ESA's ESTEC-center 2003
uge 42

UNF Danmark stiftes

Med veletablerede foreninger i de fire store universitetsbyer har UNF haft stor vækst, og der er ønske om at vokse endnu mere. Dette kulminere i sensommeren 2002, hvor de fire foreninger stifter landsforeningen UNF Danmark. Tanken var, at gøre det muligt at skabe stærkere PR, nå ud til endnu flere og ikke mindst at støtte de lokale foreninger med sponsorsøgninger o.lign.

2002
14. august

BioTech Camp - første ScienceCamp!

Efter i et par år at have leget med nogle små sommerlejre for folkeskoleelever i Aarhus, går UNF Aarhus og UNF København sammen om at skabe en ugelang sommer-camp for gymnasieelever. I sommeren 2002 afholdes derfor UNF's første full-blown ScienceCamp på DTU - et koncept der sidenhen skulle vise sig at være yderst levedygtigt og eftertragtet - både af deltagere og kopister.

Læs mere om vores ScienceCamps 2002
7.-13. juli

UNF besøger NASA i Florida

2001 bliver året hvor UNF for første gang arrangerer en udenlandsrejse - og det til intet mindre end Kennedy Space Center i Florida, USA. Ifm. Dansk Naturvidenskabsfestival 2000 hvor temaet var "rummet" udbød UNF en konkurrence hvor 1. præmien var en rejse. Mere end 500 deltog på landsplan i konkurrencen. Med hjælp fra vores egen NASA-kontakt, Dr. Ravi N. Margasahayam, fik deltagerene på turen en VIP-rundvisning på centeret samt nogle af de bedste pladser til at se opsendelsen af STS-100 d. 19. april kl 14:40:42 lokaltid.

Læs dagbogen fra turen 2001
14.-22. april

UNF Odense fødes

Foråret i 2000 er stort for UNF - sidste større universitetsby, Odense, indtages nemlig. Hermed var seneste lokalforening i UNF født - UNF Odense. UNF er nu funderet i det meste af Danmark med foreninger i både Aalborg, Aarhus, Odense og København.

2000
27. april

Dr. Ravi N. Margasahayam

Via Det Danske Konsulat i New York fik UNF kontakt med Dr. Ravi N. Margasahayam, ingeniør ved NASA's Kennedy Space Center i Florida. Dette arbejde bar frugt i juli 1999, hvor Ravi besøgte Danmark og UNF første gang. I perioden 10. til 15. juli tunerede Ravi rundt i Danmark sammen med UNF, hvilket blev til intet mindre end 10 foredrag i både Aalborg, Aarhus, Jels og København. Sidenhen er Ravi og UNF blevet rigtig gode venner, hvilket har banet vejen for flere besøg med studieture og foredrag på begge sider af Atlanten.

1999
juli

UNF Aalborg støder til

Efter afholdelse af flere "prøve-foredrag" med hjælp fra UNF Aarhus, kommer der i starten af 1999 endnu en lokalforening på kortet - UNF Aalborg. Formand i UNF Aalborg er de første par år Søren Steen Christensen.

1999
21. januar

UNF Aarhus i sin nuværende form

1996 blev året hvor man endnu en gang prøvede at udvide UNF's daglige aktiviteter til mere af landet. Den 16. maj stiftedes UNF Aarhus med stor success og en mindre finasiel og materiel støtte fra UNF København. Klaus Seiersen blev første formand i Aarhus. Nu var bunden for en solid vækst i UNF lagt. I 1998 havde UNF Aarhus intet mindre end ca. 800 medlemmer.

1996
16. maj

50 års jubilæum

50 året for UNF er der arrangeret 35 arrangementer og en studietur til Holland/Nederland planlægges hvor der tænkes at besøge Phillips, Shell, et rummuseum og Deltaexpo. Kontingentet er steget til 125 kr. og man kan købe sig til en studietur uden medlemskab for 15 kr. Fredag d. 8. april fejres UNF's 50 års jubilæum - der var bestilt mad til 100 mennesker; 300 flütesnitter á 7 kr., tre frugtfade á 250 kr samt salg af drikke. Ved jubilæet uddeles der et legat til Holger Bech Nielsen.

1993-94
50. sæson

Flere arrangementer

I 1989 er kontingentet steget til 100 kr. med forskellige muligheder for rabatter. Dette giver adgang til intet mindre end 33 arrangementer hvoraf 2 er gratis og 11 er studiebesøg.

1989
46. sæson

Svingende medlemstal

70'erne byder på svingende medlemstal på mellem 400-800 medlemmer - stadig med en gennemsnitsalder på 17-18 år. I 1970 har foreningen 454 medlemmer hvoraf intet mindre end 100 er kvinder. I 1972 inviteres UNF til at deltage i "Les Jeunnes et l'eSpace" arrangeret af Association Nationale des CLUBs Aerospactiaux under ICC. UNF modtager invitationen igennem UNESCO's nationalkommite i Danmark.

1970'erne

UNF Århus

I sæsonen 1969-70 ser UNF Århus lyset for første gang. Det nævnes at foreningen har 120 medlemmer, og dermed er UNF ikke længere kun funderet i København. Dog ser det ud til at UNF Århus løber ud i sandet igen relativt hurtigt.

1969

Nobelprismiddagen

I 1967 deltager UNF i Unge Forskere konkurrencen i Sverige, og der ligges planer om selv at afholde en UF-konkurrence. Der lægges planer om et nobelprisarrangement, som sandsynligvis er det arbejde som har banet vejen til at vi i dag kan tilbyde en studietur hvert år ifm. nobelprisuddelingen samt deltagelse ved nobelprismiddagen. Ligeledes arbejdes der på at opstarte UNF i Århus som første sted uden for København.

1967

Alsidige foredrag

Der oprettes en "Udlandssekretær" i 1966. Ligeledes stiger kontingentet endnu en gang fra en tidligere forhøjelse til 10 kr. til nu 15 kr. For dette afholdes der foredrag omkring kræft, isotoper, meteologi, metaltræthed, hormoner, Surtsey (islandsk vulkanø dannet i perioden 1963-67), elementarpartikler, farmakologi, mikroelektronik, RNA og mutanter.

1966
24. sæson

Det nordiske samarbejde

I 1964 afholdes der Nordisk Konference med deltagelse af UNF, Svensk Feltbiologisk Forening (SFU), Dansk Feltbiologisk Forening, NFU fra Norge og Luonto-Liito fra Finland. En artikel bragt i FamilieJournalen skaffer en del medlemmer, og der laves en større medlemsgennemgang - UNF har i 1964 433 medlemmer i alderen 14-26 år med en gennemsnitsalder på 17 år (og hele 98% på 19 år eller yngere).

1964

Kontingentet stiger

Kontingentet er steget til 8 kr., dog med den rabatmulighed at det efter 1. december kan fåes til 5 kr. Der arrangeres 9 filmaftner med en entré på 50 øre, dog er Propagandaaften gratis og afholdes fredag d. 7. september. Præmien til medlemsforedraget er steget til hele 75 kr. UNF inviteres til en konference i Holland/Nederland, og FamilieJournalen ansøges om 500 kr. hertil (det vides dog ikke om de blev bevilget).

1956
13. sæson

Studieture til Jylland

Der arrangeres hele 10 foredrag som afholdes fredage - den faste mødedag, (excl. Propagandaaften) i efteråret, 4 i foråret samt medlemsfordraget med en præmie på 50 kr. Desuden afholdes 10 filmaftner og en række studiebesøg i uge 42. I de to sommerferier omkring 11. sæson arrangeres der studieture til Jylland i samarbejde med FamilieJournalen.

1954
11. sæson

Foreningen er begyndt at være godt funderet

I 9. sæson som strækker sig fra sommeren '52 til sommeren '53, arrangeres der 10 filmaftner samt 5 foredrag i efteråret foruden et gratis foredrag "Propagandaaften". Hvor mange foredrag der var i løbet af foråret vides ikke, men i sæsonen blev der ligeledes arrangeret studiebesøg på en chokoladefabrik, en svovlsyrefabrik samt på laboratoriet for havnebyggeri. Kontingentet er steget til 7 kr.

1952
9. sæson

UNF er tidligt international

Allerede i 1949 arbejder UNF med internationale organisationer, hvor formand Brandt Nielsen stiller forslag om dannelsen af en international Science Club under FN. FN vedtager dette til videre fremmelse i dokument NS/PSI/CON.I/SR2. Dog kendes videre skæbne dog ikke for dette forslag andet end at UNF omtales i FN rapport UNESCO/NS/PSI/27+28.

1949

UNF Nyt

Gennem tiden har UNF haft flere forskellige medlemsblade - her en af de allerførste. Årgang 1 nummer 7.

Læs et 4-siders uddrag 1947
15. februar

Første sæson og første år som selvstændig forening

Adjunkt Hylling Christensen bliver UNF's første formand, hvilket han er i en ukendt periode - vi ved kun at Brandt Nielsen overtager posten i 1949. Første år i foreningen kostede 4 kr. i kontingent, og målgruppen var ikke kun gymnasieelever. De opfordrede ligeledes seminarieelever, realskoleelever og sproglige til at deltage på lige fod med gymnasieeleverne. Der blev oprettet 10 studiekredse som mødtes hver anden uge i ca. 2 timer under ledelse af leder/lærer - deltagelse kostede 2 kr. Udover tilbudet med studiekredse, arbejdede UNF med to foredragsrækker. En grøn foredragsrække som bestod af 11 foredrag samt et medlemsforedrag som udløste en præmie på hele 50 kr. Desuden var der den røde foredragsrække med 4 foredrag som krævede kendskab til matematik og naturvidenskab på 2./3.g-niveau.

1945

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening stiftes

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) arbejdede med at udbrede naturvidenskaben til hele befolkning, unge som gamle - hvilket de stadig gør. Men flere gymnasielærere ville gerne styrke indsatsen for de unge mennesker. Dette ledte til stiftelsen af Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF). Et mødereferat fra 6. marts 1944 afholdt på Frederiksberg Gymnasium starter således ud:

Adj. Hylling Christensen indleder
Hvad gør vi og hvad kan vi gøre for at imødekomme interesserede elever?
Adj. H.C. paatænker at oprette en Ungdommens Naturvidenskabelige Forening med Foredrag og Studiekredse i et mere skolemæssigt Plan end SNU, men saavidt muligt i forståelse med denne Forening.


Og således blev UNF senere det år stiftet.

1944

Den Polytekniske Læreanstalt

Det var svært for H.C. Ørsted at finde kvalificerede mennesker som kunne stå for læringen, men i 1829 bliver det forslået at oprette en polyteknisk læreanstalt som med akademisk niveau skulle uddanne de danske håndværkere bedre. Den 5. november 1829 åbnede Den Polytekniske Læreanstalt på Studiestræde og Skt. Pederstræde - i dag bedre kendt som DTU i Kgs. Lyngby.

Læs om DTU's historie 1829
5. november

H.C. Ørsted stifter Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Under en forelæsning i 1820 opdagede Hans Christian Ørsted, at en elektrisk strøm i en metaltråd havde en påvirkning på et kompasnål. Dette var begyndelsen på en stor opdagelse for H.C. Ørsted, som i årene 1822-23 var på et "sejrstogt" rundt i Tyskland, Frankrig og England. Under rejsen rundt i England, opdagede H.C. Ørsted eksistensen af flere hundrede små selskaber og foreninger hvis formål var at udbrede naturvidenskaben. Dette tog H.C. Ørsted med sig hjem, og i 1824 stiftede han Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU).

Læs om SNU's historie 1824