UNF / UNF ScienceCamps

UNF ScienceCamps

Høj faglighed kombineret med social power!

En UNF ScienceCamp er en uge af din sommerferie, som du bruger sammen med ca. 50 andre gymnesieelever på at fordybe dig i et naturvidenskabeligt emne. Du spiser, sover, hygger, arbejder og lærer på campen, som typisk foregår på et universitet. Hver UNF ScienceCamp har et fagligt program, sammensat og formidlet af frivillige i UNF. Niveauet ligger lige over hvad man lærer i gymnasiet, tilrettelagt således at alle deltagere kan lære noget spændende, og samtidigt blive udfordret.

Selvom det faglige program er tætpakket, så er en ScienceCamp også noget andet. En ScienceCamp er muligheden for at møde omkring 70 andre unge, deltagere såvel som arrangører, der er lige så interesserede i en bestemt gren af naturvidenskab som du selv er. Det finder du ikke nogen andre steder. De frivillige arrangører er drevet af deres egen interesse for emnet, og de arbejder for at deltagerne kan få så meget som muligt ud af deres interesse.

Laboratorie-arbejde på Chemistry Camp 2015. Foto: UNF

Der regnes løs på Fysik Camp 2016. Foto: UNF

UNF ScienceCamps er for alle!

Det koster kun 500 kr. at deltage på en UNF ScienceCamp, med alt inkluderet, dvs. både kost, logi, og endda også et medlemsskab, så du kan deltage på de mange andre spændende aktiviteter, vi afholder. Vi kan gøre det til den pris på grund af alle vores seje sponsorer! Se hvem der støtter vores sag lige her.

Derudover refunderer UNF alle transportomkostninger, både til og fra campen, ved benyttelse af billigste transportform. Det gør vi, fordi vi gerne vil give alle mulighed for at deltage - uanset om de bor lige ved siden af universitetet eller i den anden ende af landet.

UNF ScienceCamps 2019

I sommeferien 2019 afholder vi hele 7 ScienceCamps, fra et bredt udvalg af faggrene. Mange er velafprøvede koncepter, men i tillæg til dette afholder vi også en international camp i samarbejde med MILSET.

Derudover afholder vi også et helt nyt og spændende projekt, nemlig en studietur til England. Denne finder sted i efterårsferien.

Klik på overskrifterne nedenfor for at læse mere om de enkelte projekter.

UNF Biotech Camp

Københavns Universitet, 21.-28. juli

UNF Chemistry Camp

Aarhus Universitet, 13.-20. juli

UNF Computer Science Camp

Aarhus Universitet, 13.-20 juli

UNF Fysik Camp

Aarhus Universitet, 20.-27. juli

UNF Game Development Camp

Aalborg Universitet, 25. juli - 1. august

UNF Matematik Camp

Danmarks Tekniske Universitet, 27. juli - 3. august

International Science Summer Camp

University of Southern Denmark, 13-20 July

UNF England'19

Efterårsferien (d. 12-18 oktober)

Tilmeldingen og hjemmesider for de nye camps åbner d. 1. februar.

Chemistry Camp 2010. Foto: UNF

Afslapning på Chemistry Camp 2010. Foto: UNF

Denne side er sidst opdateret d. 11. april 2019 af MASH

Vidste du, at..

UNF har holdt 74 ScienceCamps siden 2002?

Dengang blev den første BioTech Camp afholdt, og det var den eneste camp den sommer efter et pilotprojekt i 2001.

Alle transportomkostninger i Danmark dækkes af UNF?

Det er vigtigt for os, at alle har mulighed for at være med, uanset hvor de bor i landet.

Målet med en UNF ScienceCamp er faglighed pakket i social hygge?

Vi laver ScienceCamps med det formål at udbrede naturvidenskaben til unge mennesker. Vi gør det i et miljø, hvor det faglige er i højsædet sammen med det sociale. For en UNF ScienceCamp er for alle, og det er lige præcis det, som gør vores ScienceCamps til hvad de er!

Værdigrundlag

For UNF er det vigtigt at vores UNF ScienceCamps er funderet på faglig formåen, dannelse og socialt samvær.

Det er os på sinde at udvide deltagernes faglighed inden for både teori og metoder fra de relevante faglige grene. Vi bestræber os på at åbne deltagernes øjne for, hvor alsidigt og vidtrækkende det enkelte emne og naturvidenskab generelt er. UNF ScienceCamps er for bredden - vi udvælger ikke deltagere ud fra karakterer og faglig formåen, men ud fra lyst og engagement. Det er for os vigtigt at det faglige program er funderet i en forståelse af læringsprocesser. Herunder samspillet mellem teori og praksis, eksempelvis gennem "Learning by doing". For UNF er det essentielt at demonstrere praktisk arbejde som ellers ikke ville være til rådighed for deltagerne.

Vi stræber efter, at deltagerne forlader en UNF ScienceCamp med øget nysgerrighed inden for faggrenen samt dennes tværfaglige samspil - samt via konfrontation med etiske dilemmaer inden for faget at tilegne sig en kritisk tankegang og øge deres forståelse af kritiske og etiske forhold. Der tilstræbes at deltageren går fra campen med evnen til at forstå samspillet mellem samfund og naturvidenskab.

I UNF ønsker vi at danne sociale relationer deltagerne imellem, og mellem deltagerne og UNF, da vi mener at det er yderst givende for unge at møde ligesindede. Ydermere tilstræbes det at skabe rum, hvor deltagerne kan skabe sociale og faglige netværk samt tilhørsforhold. Det sociale rum i UNF tilhører alle, og der skelnes ikke mellem politiske, religiøse og sociale forhold.