UNF / ScienceCamps / Om ScienceCamps

UNF ScienceCamps

Høj faglighed kombineret med social power!

En UNF ScienceCamp er en uge af din sommerferie du bruger sammen med ~50 andre gymnesieelever på at fordybe dig i et naturvidenskabeligt emne. Du spiser, sover, hygger, arbejder og lærer på Campen, som typisk foregår på et universitet. Hver UNF ScienceCamp har et fagligt program, sammensat og formidlet af frivillige i UNF. Niveauet ligger lige over hvad man lærer i gymnasiet, tilrettelagt således at alle deltagere kan lære noget spændende, og samtidigt blive udfordret.

Selvom det faglige program er tætpakket, så er en ScienceCamp også noget andet. En ScienceCamp er muligheden for at møde omkring 70 andre unge, deltagere såvel som arrangører, der er lige så interesserede i en bestemt gren af naturvidenskab som du selv er. Det finder du ikke nogen andre steder. De frivillige arrangører er drevet af deres egen interesse for emnet, og de arbejder for at deltagerne kan få så meget som muligt ud af deres interesse.

Laboratorie-arbejde på Chemistry Camp 2015. Foto: UNF

Der regnes løs på Fysik Camp 2016. Foto: UNF

UNF ScienceCamps 2018

Det er med stor fornøjelse at UNF præsenterer de 8 ScienceCamps der vil løbe af stablen i sommeren 2018. Der er tale om gamle kendinge, og et par stykker der har holdt en pause fra programmet.

Hjemmesiderne for vores camp er åbne, og du kan finde dem ved at klikke på overskrifterne herunder eller bruge menuen i toppen.

Biotech Camp 2018

Bioteknologi er tidens store naturvidenskabelige bussword fordi feltet er i rivende udvikling. Her kan du lære om nogle af de mikrobiologiske og biokemiske teorier og teknikker som ligger bag samt hvad noget af nuværende forskning og industri arbejder med.

Chemistry Camp 2018

I gennem vilde laboratorieforsøg vil du sammen med 43 andre deltagere få indsigt i spændende emner inden for den organiske og uorganiske kemi samt materialekemi. Campen vil finde sted på Aarhus Universitet.

Fysik Camp 2018

Danmark har en stolt tradition for at prioritere fysik højt på dagsordenen. Store danske fysikere som Niels Bohr og H. C. Ørsted har skabt resultater, som er mere relevante end nogensinde før. Fysik Camp handler netop om den moderne fysik, og denne relevans i den moderne verden.

Game Development Camp 2018

I projektgrupper med andre unge laver I sammen jeres eget spil. Du kan lære enten 2D, 3D, programmering og lyd, så der er masser at vælge imellem.

Matematik Camp 2018

Der er matematik overalt omkring dig. Matematikkens anvendelsesmuligheder er enorm, og lægger til grund til for utroligt mange videnskabelige områder. Matematik Camp sætter fokus på nogle af de fedeste aspekter af matematikkens verden.

Software Development Camp 2018

Softwareudvikling er en hurtigt udviklende kunst, hvor det er vigtigt at se løsninger i stedet for problemer. Denne tankegang er indbegrebet af SDC, hvor du lave og udgive en app med et selvvalgt formål blandt en gruppe unge med samme interesser. Der bliver desuden masser af fede sociale aktiviteter.

Computer Science Camp 2018

Computeren er blevet en så integreret del af vores samfund, at det er svært at forestille sig en hverdag uden. På CSC kan du fordybe dig i videnskaben bag computere, som bl.a. indebærer programmering, algoritmer, hacking og IT-sikkerhed. Der vil både være teoretisk og praktisk undervisning.

Medicin og Medicinsk Teknologi Camp 2018

På Medicin og medicinsk teknologi camp kommer du ikke kun til at lære medicinske fag som anatomi og fysiologi. Du kommer også til at arbejde og lære om de moderne teknologier der hjælper læger med at diagnosticere og behandle patienter i dag.

UNF ScienceCamps er for alle!

Det koster kun 425 kr. at deltage i en UNF ScienceCamp, med alt inkluderet (dog kræver det et individuelt medlemskab af en lokalforening). Vi kan gøre det til den pris på grund af alle vores seje sponsorer! Se hvem der støtter vores sag lige her.

Derudover refunderer UNF alle transportomkostninger ud over de første 200 kr, både til og fra campen ved benyttelse af billigste transportform. Det gør vi fordi vi gerne vil give alle mulighed for at deltage - uanset om de bor lige ved siden af universitetet eller i den anden ende af landet.

Sidste års ScienceCamps

UNF havde seks forskellige camps henover sommeren 2017 - med emner inden for både miljøteknologi, fysik, spiludvikling, matematik samt kemi, miljø og bioteknologi.

Chemistry Camp 2010. Foto: UNF

Afslapning på Chemistry Camp 2010. Foto: UNF

Vidste du at..

UNF har holdt 74 ScienceCamps siden 2002?

Dengang blev den første BioTech Camp afholdt, og det var den eneste camp den sommer efter et pilotprojekt i 2001.

Alle transportomkostninger ud over de første 200 kr dækkes af UNF?

Det er vigtigt for os at alle har mulighed for at være med, uanset hvor de bor i landet.

Målet med en UNF ScienceCamp er faglighed pakket i social hygge?

Vi laver ScienceCamps med det formål at udbrede naturvidenskaben til unge mennesker. Vi gør det i et miljø, hvor det faglige er i højsæde sammen med det sociale. For en UNF ScienceCamp er for alle, og det er lige præcis det, som gør vores ScienceCamps til hvad de er!

Værdigrundlag

For UNF er det vigtigt at vores UNF ScienceCamps er funderet på faglig formåen, dannelse og socialt samværd.

Det er os på sinde at udvide deltagernes faglighed indenfor både teori og metoder fra de relevante faglige grene. Vi bestræber os på, at åbne deltagernes øjne for, hvor alsidigt og vidtrækkende det enkelte emne og naturvidenskab generelt er. UNF ScienceCamps er for bredden - vi udvælger ikke deltagere udfra karakterer og faglig formåen, men udfra deltagernes lyst og engagement. Det er for os vigtigt at det faglige program er funderet i en forståelse af læringsprocesser. Herunder samspillet mellem teori og praksis, eksempelvis gennem "Learning by doing". For UNF er det essentielt at demonstrere praktisk arbejde som ellers ikke ville være til rådighed for deltagerne.

Vi stræber efter, at deltagerne forlader en UNF ScienceCamp med øget nysgerrighed indenfor faggrenen samt dennes tværfaglige samspil. Samt, via konfrontation med etiske dilemmaer inden for faget, at tilegne sig en kritisk tankegang og øge deres forståelse af kritiske og etiske forhold. Der tilstræbes at deltageren går fra campen med evnen til at forstå samspillet mellem samfund og naturvidenskab.

I UNF ønsker vi at danne sociale relationer deltagerne imellem, og mellem deltagerne og UNF, da vi mener at det er yderst givende for unge at møde ligesindede. Ydermere tilstræbes det at skabe rum hvor deltagerne kan skabe sociale og faglige netværk samt tilhørsforhold.
Det sociale rum i UNF tilhører alle, og der skelnes ikke mellem politiske, religiøse og sociale forhold.