UNF / Om UNF / Sponsorer

Tak til vores sponsorer!

Selvom UNF baserer sig udelukkende på frivilligt arbejde, er det ikke helt gratis at afholde arrangementer og drive en forening. Vi er derfor fuldstændig afhængige af gavmilde fonde og virksomheder, som i form af sponsorater støtter op om UNF’s virke.

Vi er yderst taknemlige for den støtte som muliggør både lokalforeningernes arrangementer i skoleårets løb og sommerens uforglemmelige UNF ScienceCamps.

En særlig stor tak skal lyde til universiteterne - Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet - som hvert år yder både moralsk, materiel og økonomisk støtte og giver os et sted at holde til.

Herunder findes en oversigt over sponsorerne for den aktuelle sæson.

COWI Fonden

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Hempel fonden

Kraks fond

Lauritzen Fonden

Oticon fonden

Otto Mønsteds Fond

Siemens fonden

Thomas B. Thriges Fond

Ticra

SDU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

SDU, Det Tekniske Fakultet/Ingeniøruddannelserne

SDU, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Vidste du...

...at UNF er 100% NON-profit?

Alle midler vi modtager bruges på direkte på foreningens virke.

...at UNF udelukkende baserer sig frivilligt arbejdskraft?

I UNF har vi næsten 450 frivillige står for alt - lige fra arrangering af foredrag til oprydning efter en UNF ScienceCamp og den daglige drift.

Vil du vide mere?