UNF / Hvem er vi? / Tak til vores sponsorer!

Tak til vores sponsorer!

Selvom UNF baserer sig udelukkende på frivilligt arbejde, er det ikke helt gratis at afholde arrangementer og drive en forening. Vi er derfor fuldstændig afhængige af gavmilde fonde og virksomheder, som i form af sponsorater støtter op om UNF’s virke.

Vi er yderst taknemmelige for den støtte som muliggør både lokalforeningernes arrangementer i skoleårets løb og sommerens uforglemmelige UNF ScienceCamps.

En særlig stor tak skal lyde til universiteterne – Aalborg Universitet (AAU), Aarhus Universitet (AU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU) og Syddansk Universitet (SDU) – som hvert år yder både moralsk, materiel og økonomisk støtte og giver os et sted at holde til.

Herunder findes en oversigt over vores sponsorer:

Novo Nordisk Fonden

VELUX FONDEN

Knud og Dagny Gad Andresen Fond

Carlsbergs Mindelegat for J.C. Jacobsen

Aase og Ejner Danielsen Fond

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

NemTilmeld

Dansk Matematisk Forening

Rambøll Fonden

William Demant Fonden

Siemens fonden

Hempel Fonden

STIBOFONDEN

Knud Højgaards Fond

Vidste du... ...AT UNF ER 100% NON-PROFIT?

Alle midler vi modtager bruges direkte på foreningens virke.

...AT UNF NÆSTEN UDELUKKENDE BASERER SIG FRIVILLIGT ARBEJDSKRAFT?

I UNF har vi næsten 450 frivillige står for alt - lige fra arrangering af foredrag til oprydning efter en UNF ScienceCamp og den daglige drift.

tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere