UNF / Hvem er vi? / Tak til vores sponsorer!

Tak til vores sponsorer!

Selvom UNF baserer sig udelukkende på frivilligt arbejde, er det ikke helt gratis at afholde arrangementer og drive en forening. Vi er derfor fuldstændig afhængige af gavmilde fonde og virksomheder, som i form af sponsorater støtter op om UNF’s virke.

Vi er yderst taknemmelige for den støtte som muliggør både lokalforeningernes arrangementer i skoleårets løb og sommerens uforglemmelige UNF ScienceCamps.

En særlig stor tak skal lyde til universiteterne – Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet – som hvert år yder både moralsk, materiel og økonomisk støtte og giver os et sted at holde til.

Herunder findes en oversigt over vores sponsorer:

COWIfonden

William Demant Fonden

Novo Nordisk Fonden

Karl Pedersen og Hustrus Industrifond

Carlsbergs Mindelegat for J.C. Jacobsen

Hempel Fonden

Knud Højgaards Fond

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Aase og Ejner Danielsen Fond

Rambøll Fonden

Ole Kirk's Fond

Otto Mønsteds Fond

STIBOFONDEN

Thomas B Thriges fond

Haldor Topsøe A/S

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

NemTilmeld

Jobindex

Nordea Fonden

Siemens fonden

Vidste du... ...AT UNF ER 100% NON-PROFIT?

Alle midler vi modtager bruges direkte på foreningens virke.

...AT UNF NÆSTEN UDELUKKENDE BASERER SIG FRIVILLIGT ARBEJDSKRAFT?

I UNF har vi næsten 450 frivillige står for alt - lige fra arrangering af foredrag til oprydning efter en UNF ScienceCamp og den daglige drift.

tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere