UNF / Om UNF Odense

Om UNF Odense

Læs om UNF Odense historie, formål og vores vedtægter

Hvad er UNF Odense?

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) Odense afholder hvert år adskillige foredrag og studiebesøg. Foreningens mål er at udbrede interessen for naturvidenskab, teknologi og sundhedsvidenskab. Vores primære målgruppe er elever fra gymnasiet, HTX og HF; men alle med interesse for ingeniør-, sundheds- og naturvidenskaberne er meget velkomne. Det faglige niveau er tilpasset ungdomsuddannelserne, således at alle kan følge med. Foredragene i programmet er forsøgt delt mellem de mange spændende grene af videnskaberne, så der er meget forskelligt at glæde sig til. Vi håber at se dig til mange af vores arrangementer.

Det er de frivillige arrangører i UNF Odense, som skaber UNF's program. Så har du en idé til et arrangement, som du synes UNF Odense bør afholde, må du meget gerne kontakte os.
Hvis du kunne tænke dig at være med til at arrangere foredrag eller bare har lyst til at give en hjælpende hånd med i ny og næ, er du meget velkommen som arrangør i UNF Odense. Du kan læse mere om at være frivillig i UNF og lyder det spændende, så henvend dig til os eller grib fat i én af os på en foredragsaften.

Vedtægter for UNF Odense

UNF Odenses gældende vedtægter, som blev vedtaget ved ordinær generalforsamling d. 15. marts 2022, kan hentes her.

Regnskab og generalforsamlingsreferat

Regnskaber og generalforsamlingsreferat kan rekvireres ved at kontakte UNF Odenses bestyrelse på odense@unf.dk

Denne side er sidst opdateret d. 26. maj 2022 af HDV

UNF Odenses historie

UNF Odense blev oprettet i november 1999 og allerede på dette tidspunkt fandtes lokalafdelingerne i København, Århus og Aalborg. UNF er udelukkende baseret på frivilligt ulønnet arbejde fra arrangører og foredragsholdere.

UNFs historie går dog endnu længere tilbage. I 1824 stiftes Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) bl.a. af H. C. Ørsted, med det formål at udbrede kendskabet og formidle kemi og fysik for alle interesserede. I 1944 opstår UNF, da en gruppe gymnasielærer sammen med universitetsstuderende ønsker at fokusere udelukkende på et yngre publikum. I 1944 findes UNF kun i København, hvor foredrag og “filmaftener” finder sted på Danmarks Tekniske Højskole. Ligeledes er der studiebesøg på virksomheder.

Læs hele UNF's historie her