UNF / Praktisk information

Praktisk information

På denne side finder du generel information om sted og tidspunkt for vores arrangementer

Sted

Vores foredrag finder sted på Syddansk Universitet i Odense i auditorium U46 (se kort), når andet ikke fremgår at programmet. Det er nemmest af finde lokalet, hvis hovedindgangen, indgang J eller K, eller letbanens stop SDU/University med dørene 22a eller 33a benyttes. Studieture og workshops kan foregå andre steder end universitetet. Dette vil fremgå ved de pågældende arrangementer. På mange studieture vil mødestedet være parkeringspladsen ved Svømmehallen (P1, se kortet).

Syddansk Universitets adresse er Campusvej 55, 5230 Odense M.

Kort over SDU i Odense. De lokaler, som der oftest er arrangementer i, er markeret med lyseblåt. Parkeringspladsen ved svømmehallen (P1) er også markeret. Dette vil typisk være mødestedet ved studieture. Busholdepladsen ved atletikstadionet/svømmehallen er markeret med gult. Vejen til indgang J og indgang K og den store gang på Campus "Gydehutten" er også vist med gult. Campusvej er spærret for al kørsel (rødt). Kilde: SDU

Tidspunkt

Foredrag afholdes typisk torsdage kl. 19:00 til 21:00, hvis andet ikke fremgår af programmet. Studieture og workshops finder ofte sted på andre tidspunkter. Dette vil fremgå af programmet.

Parkering på Syddansk Universitet

Vær venligst opmærksom på, at adgangen til parkeringspladserne sker af to veje, da Campusvej er blevet lukket for bilkørsel fra Campuskollegiet og derefter. Adgang til parkeringsplads 1 og 2 sker via Campusvej, mens adgang til de resterende parkeringspladser (P6-P8 og PV1-PV6) sker via Munkebjergvej og Fioniavej ved Forskerparken (Bemærk, at Fioniavej hos nogle kortudbydere fejlagtigt kaldes Forskerparken). Parkeringsplads P1 og P2 er tættest på lokalerne hvor foredragene holdes. Parkering på Syddansk Universitet er gratis.

Letbane

Letbanen har lige nu tre stop på SDU der kan benyttes, "Campus Odense", "SDU/University" og ”SDU Syd/Hospital”, Stoppet SDU ligger nær de lokaler foredragene oftest afholdes i, og kan derfor med fordel benyttes, her vil man kunne bruge indgang 22a eller 32a, disse indgange burde være åbne.

Bus

Der kører ikke længere busser til universitet, der kan bruges i forbindelse med vores foredrag, der anbefales at bruge letbanen i stedet for.

Tilmelding til aktiviteter

Tilmelding til foredrag er ikke nødvendigt medmindre andet fremgår, dog vil vi gerne have besked, hvis klasser eller større gruppe deltager. Tilmelding til workshops og studieture er nødvendigt medmindre at andet fremgår af sæsonprogrammet.

UNF Odense byder på mange forskellige, spædende arrangementer, heriblandt workshops, hvor man har mulighed for at undersøge naturvidenskaben på egen hånd. Kilde: UNF

Denne side er sidst opdateret d. 5. maj 2024 af KVB

Kom til UNF Odenses foredrag

Hvor finder foredragene sted?

Vores foredrag foregår på:

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

Benyt hovedindgangen, indgang H eller indgang F for at finde lokalet nemmest

Varighed

Foredrag varer normalt 2 timer inklusiv en 15 minutters pause og tid til spørgsmål efter foredraget.

Betalingsmuligheder

Det er muligt at betale kontingent og eventuel egenbetaling i forbindelse med studieture enten kontant eller via MobilePay. Betaling foregår lettest ved at betale før det pågældende arrangement starter.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret her, så kontakt os her.