UNF / Vedtægter m.m.

Vedtægter m.m.

Vores vedtægter for foreningen kan du finde frem her sammen med vores seneste regnskab og generalforsamlingsreferater.

UNF Aarhus blev stiftet den 16. Maj 1996 og har siden 2002 været en lokalforening i UNF Danmark.

UNF Aarhus har derfor en nær tilknytning til UNF Danmark, men er stadig sin egen, selvstændige forening med vedtægter, en årlig ordinær generalforsamling, en bestyrelse og egen økonomi.

Generalforsamlingen afholdes ordinært hvert år i marts, hvor der er godkendelse af regnskabet, fremlæggelse af vedtægtsændringsforslag og valg til bestyrelsen. Alle personlige medlemmer af UNF Aarhus har stemmeret på generalforsamlingen.

Gældende vedtægter

UNF Aarhus' p.t gældende vedtægter, vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt tirdsag d. 27. marts 2021, kan ses i dette pdf-dokument.

Seneste regnskab

Tænker du nogle gange over hvorledes økonomien hænger sammen? Her kan du dykke ned i det seneste regnskab for UNF Aarhus. Skulle du ønske tidligere regnskaber, så kontakt os endelig.

Regnskab for året 2021.

Seneste generalforsamlingsreferat

Vi havde vores seneste generalforsamling tirsdag d. 21. marts 2023. Referatet vil snart blive offentliggjort. Læs referatet her, hvis du kunne tænke dig at gå i dybden med maskinrummet i vores forening.

Denne side er sidst opdateret d. 2. maj 2023 af NV

UNF Aarhus' historie

16. maj 1996

UNF Aarhus stiftes som forening.

9. okt 1995

UNF Aarhus afholder sit første foredrag. Foredraget handlede om Kryptologi med Peter Landrock.