UNF / Medlemskab

Medlemskab

Medlemskab i UNF Roskilde

"NATURVIDENSKAB FOR ALLE"

Individuelt medlemskab af UNF Roskilde koster 50 kr. og er gyldigt i det igangværende og næstfølgende halvår. Medlemskab oprettes ved indskrivning og betaling til et UNF-arrangement. Ved oprettelse får du udstedt et medlemskort, der skal forevises ved de efterfølgende foredrag.

Som medlem af UNF Roskilde får du

  • Fri adgang til alle foredrag i to på hinanden følgende semestre (efterår/forår eller forår/efterår)
  • Mulighed for at tage med på studieture
  • Mulighed for at deltage i workshops
  • Fri adgang til foredrag arrangeret af de andre lokalforeninger i UNF, dvs. Aarhus, Aalborg, Lyngby, Odense, København og Vestsjælland
  • Medlemsrabatter, pt. rabat til tidsskrifterne KVANT og Aktuel Naturvidenskab
  • Mulighed for deltagelse og stemmeret til UNF Roskildes generalforsamling

Bemærk: Enkelte studieture og workshops kan have en beskeden egenbetaling.

Foreningen "Gifted Children"

Medlemsfordele:

Som medlem af UNF Roskilde får man følgende medlemsfordele:

  • Fri adgang til alle arrangementer i den indeværende og kommende halvsæson
  • Fri adgang til foredrag arrangeret af de andre lokalforeninger i UNF, dvs. Aarhus, Aalborg, København, Vestsjælland, Lyngby og Odense
  • Medlemsrabatter, pt. rabat til tidsskrifterne KVANT og Aktuel Naturvidenskab
  • Mulighed for deltagelse og stemmeret til UNF Roskilde generalforsamling