UNF / Aktiviteter / 7. marts 2024 • Jordens Ikke-Kommutative Geometri

Jordens Ikke-Kommutative Geometri

Foredrag ved Jens Kaad

TORSDAG D. 7. MARTS 2024
UNF Odense

Er vores oplevelse af virkeligheden som sammenhængende blot en belejlig approksimation? Hvad betyder måleusikkerheder for differential- og integralregningen? Lever vi på en kvantejord?

Disse spørgsmål dukker op i ny forskning inden for ikke-kommutativ geometri. Ikke-kommutativ betyder, at rækkefølgen af operationer er vigtig og sidestilles matematisk med ordet ”kvante”.

I foredraget taler vi først om det metriske system (hvad er en meter?). Vi kommer her også ind på det matematiske problem at lave kort over jorden.

Dernæst diskuterer vi det basale vilkår, at position på jorden altid opgives med endeligt mange decimaler. Matematisk set gør det, at bredde- og længdegrader påvirker hinanden, og i den optik bliver jorden et kvantegeometrisk objekt.

(Billedkilde: Wikimedia Commons, distribueret under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

JENS KAAD

Lektor, SDU

Matematik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Odense

Torsdag d. 7. Marts 2024

kl. 19.00- 21.00

U46, Syddansk Universitet, Campus Odense

Campusvej 55, Indgang C
5230 Odense M

VIS KORT