UNF / Aktiviteter / 27. februar 2024 • Workshop i Reaktionskinetik

Workshop i Reaktionskinetik

Hvordan regner man på hvor hurtigt reaktioner forløber
Foredrag ved Knut Ibæk Topp Lindenhoff

TIRSDAG D. 27. FEBRUAR 2024
UNF København

Reaktionskinetik er et felt indenfor kemi hvor man studerer hastigheden af forskellige reaktioner, og hvordan disse har indflydelse på hvor ligevægten indfinder sig. Det baserer sig på at reaktioner aldrig stopper helt, der vil dog for enhver reaktion altid være en modreaktion, som den på et tidspunkt vil være i ligevægt med.

Vi ved fra eksperimenter at reaktionsrater generelt afhænger af koncentrationen af reaktanterne, og nogen gange endda produkterne. Det betyder at i takt med at reaktionen forløber, så vil reaktanterne blive forbrugt, reaktionshastigheden den ene vej vil falde, samtidig vil der blive dannet produkter og reaktionshastigheden af modreaktionen vil stige, hvilket medfører at reaktionshastigheden den ene vej og reaktionshastigheden modsatte vej på et tidspunkt bliver identisk, hvor man så vil sige at reaktionen har nået en ligevægtstilstand.

For at kunne følge godt med er det en fordel at have haft om integral regning. For at kunne være godt klædt på kan man deltage i vores workshop om differentialligninger.

https://unf.dk/aktiviteter/2024-02-22/workshop-i-differentialligninger/

Frist: 27. feb. 2024 kl. 23:59

KNUT IBÆK TOPP LINDENHOFF

MSc Kemiteknik, Emissions modeling engineer, UNF

Kemi
Matematik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Tirsdag d. 27. Februar 2024

kl. 17.30- 21.00

H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT