UNF / Aktiviteter / 22. februar 2024 • Workshop i differentialligninger

Workshop i differentialligninger

Workshop ved Knut Ibæk Topp Lindenhoff og Rasmus Frigaard Lemvig

TORSDAG D. 22. FEBRUAR 2024
UNF København

Differentialligninger er et felt af matematikken med et væld af spændende anvendelser. Fysik, kemi, forsikring, finans, økonomi og biologi er blot nogle af de felter, der trækker på differentialligninger til at beskrive verden. Differentialligninger indgår i et utal af modeller til alt fra befolkningstilvækst til prissætning af finansielle produkter.

Vi starter med en kort introduktion til differentialligninger og bevæger os hurtigt videre til nogle grundlæggende teknikker til at løse dem. Vi vil arbejde med separation af variable og en løsningsformel for første-ordens lineære differentialligninger.Til slut vil vi give to virkelige anvendelser af teorien, kemiteknik og beregning af reserver i pensionskasser.

Workshoppen kommer til at bestå af lige dele undervisning og regn selv-tid, så medbring papir og blyant.

Forudsætningerne for workshoppen er integralregning. Har man været med til workshoppen i integralregning tidligere på året, er man fint klædt på til workshoppen.

Hvis du ikke kan få nok af differentialligninger, så har vi et foredrag om, hvordan man analyserer systemer af differentialligninger.

Link til foredraget

KNUT IBÆK TOPP LINDENHOFF

MSc Kemiteknik, Emissions modeling Engineer, UNF

RASMUS FRIGAARD LEMVIG

BSc i matematik og forsikringsmatematik, Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Matematik

Praktisk info

WORKSHOP • UNF København

Torsdag d. 22. Februar 2024

kl. 17.30- 20.30

Lundbeckfond Auditoriet, Biocenter

Ole Maaløes Vej 5
2200 København N

VIS KORT

Filer fra aktiviteten

DOWNLOAD FILER