UNF / Aktiviteter / 25. april 2024 • Matematikken bag en dynamiske verden

Matematikken bag en dynamiske verden

Et foredrag om Differentialligninger
Foredrag ved Christian Henriksen

TORSDAG D. 25. APRIL 2024
UNF København

Blandt de mange, mange måder vi mennesker har forsøgt at beskrive naturen kvantitativt, har ingen været mere succesrige end differentialligninger. En differentialligning er en kompakt måde at beskrive en sammenhæng mellem tal og funktioner. Der er i udgangspunktet ingen grund til at tro, at de størrelser, vi kan observere i naturen, skulle være bestemt ved differentialligninger. Ikke desto mindre kan vi beskrive himmellegemernes bevægelse, elektriske og magnetiske felter, radioaktivt henfald, bakteriers vækst, hvordan en væske flyder, hastigheden af en kemisk reaktion og en lang række andre fundamentale processor meget nøjagtigt ved hjælp af differentialligninger. Differentialligninger er allestedsnærværende i fysik, astronomi og kemi og spiller en stadig vigtigere rolle i miljøvidenskab, økologi, biologi og medicin.

I dette foredrag vil jeg fokusere på systemer af såkaldte ordinære differentialligninger, der typisk beskriver hvordan, nogle størrelser udvikler sig i tid. En "almindelig" ligning udtrykker en sammenhæng mellem nogle variable. En løsning til en enkelt ligning i én variabel er en mængde af tal. En differentialligning er anderledes. Den udtrykker en sammenhæng mellem nogle funktioner. Løsningen til et sæt af differentialligninger er funktioner.

Jeg vil benytte eksempler fra fysik, biologi og kemi og komme ind på et par uløste problemer inden for feltet.

CHRISTIAN HENRIKSEN

PhD, Associate Professor, DTU

Matematik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Torsdag d. 25. April 2024

kl. 18.00- 20.00

Auditorium 1, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT