UNF / Aktiviteter / 30. november 2023 • Lineær Algebra og dens Anvendelser

Lineær Algebra og dens Anvendelser

Foredrag ved Jakob Lemvig

TORSDAG D. 30. NOVEMBER 2023
UNF Odense

Lineær algebra er et centralt område for nærved alle dele af matematikken. I gymnasiet kan man støde på emnet i forbindelse med løsning af ligningssystemer, men lineær algebra spiller også en vigtig rolle i en lang række anvendelser. Efter en introduktion til lineær algebra og matricer, vil vi fokusere på PageRank-algoritmen. PageRank er en algoritme, der bruges af Google Search til at rangere websider. Algoritmen bygger på antagelsen, at vigtigere websteder sandsynligvis vil modtage flere links fra andre websteder. I vores diskussion af hvordan PageRank bruger denne antagelse, vil vi komme ind på så forskellige matematiske emner som Markov-kæder, tidsdiskrete dynamiske systemer og rettede grafer.

JAKOB LEMVIG

adjunkt, DTU

Matematik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Odense

Torsdag d. 30. November 2023

kl. 19.00- 21.00

U46, Syddansk Universitet, Campus Odense

Campusvej 55, Indgang C
5230 Odense M

VIS KORT