UNF / Aktiviteter / 20. april 2023 • Kvantemekanik og klimaforandringer

Kvantemekanik og klimaforandringer

Rejsen fra enkelte molekyler til partikler i atmosfæren
Foredrag ved Jonas Elm

TORSDAG D. 20. APRIL 2023
UNF Aarhus

VIGTIG INFORMATION - aflysning:

Aktiviteten er desværre aflyst.

Den menneskelige udledning af diverse gasser og partikler til atmosfæren giver anledning til, at vores klima konstant er under udvikling. Den bedst kendte effekt skyldes opvarmningen fra drivhusgasser så som kuldioxid (CO2) og metan (CH4), men forståelsen af den opvarmende effekt af drivhusgasserne giver ikke det fuldendte billede. Meget små luftbårne partikler, kendt som aerosoler, har forskellige indvirkninger på vores klima, men desværre ved vi meget lidt om, hvor meget og hvordan aerosoler påvirker klimaet. Ifølge FN’s klimapanel (IPCC) så udgør aerosolpartikler den største usikkerhed i forståelsen af vores nuværende og fremtidige klima. Det er derved altafgørende, at vi får en bedre forståelse for, hvordan aerosolpartikler dannes og gror i atmosfæren. I foredraget vil der være specifikt fokus på, hvad aerosolpartikler er, hvor de kommer fra og deres rolle i vores klimasystem. Jeg vil fortælle, hvordan kvantekemiske beregninger kan anvendes til at få indsigt i partikeldannelse på molekylært niveau, hvilket ikke er muligt ved brug af eksperimentelle metoder.

JONAS ELM

Jonas Elm

Adjunkt, Institut for Kemi, Aarhus Universitet

Bioteknologi
Fysik
Kemi
Klima

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Torsdag d. 20. April 2023

kl. 17.15- 19.00

Auditorium I, Kemisk Institut, Aarhus Universitet

Langelandsgade 140
8000 Aarhus C

VIS KORT