UNF / Aktiviteter / 28. april 2022 • Matematiske Modeller

Matematiske Modeller

Matematikkens Unikke Bidrag til Vores Samfund, Kultur og Historie
Foredrag ved Claus Michelsen

TORSDAG D. 28. APRIL 2022
UNF Odense

En matematisk model er resultatet af en såkaldt modelleringsproces, hvor et fænomen i omverdenen struktureres og dernæst beskrives ved hjælp matematiske begreber. Matematiske modeller som fx Maxwells ligninger for elektromagnetisme og SIR modellen for smittespredning er allestedsnærværende i vores kultur og historie og anvendes i forbindelse med mange talrige politiske, samfunds og erhvervsmæssige beslutninger og påvirker dermed vigtige beslutningsprocesser. Anvendelsen af matematiske modeller afspejler det paradoks, at matematikken på ene side er objektiv og generel og på anden side er værdiladet, når den bringes i spil på et samfundsmæssigt plan. I mit oplæg vil jeg give eksempler på matematiske modeller, der har afgørende betydning for vores samfund, kultur og historie. Jeg vil desuden argumentere for at arbejdet med matematiske modeller og modelleringsprocesser skal have en central placering i uddannelsessystemet, så elever og studerende oplever, at matematik giver væsentlige bidrag til at løse sig økonomiske, miljømæssige, samfundsmæssige problemstillinger, og erkender matematikkens afgørende betydning for alle aspekter i samfundet, kulturen og historien.

CLAUS MICHELSEN

Ph.D., Professor Emeritus, Institut for Matematik og Datalogi, SDU

Matematik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Odense

Torsdag d. 28. April 2022

kl. 19.00- 21.00

U45, Syddansk Universitet, Campus Odense

Campusvej 55, Indgang C
5230 Odense M

VIS KORT