UNF / Aktiviteter / 2. december 2021 • Medicin i Nazityskland

Medicin i Nazityskland

Foredrag ved Therkel Stræde

TORSDAG D. 2. DECEMBER 2021
UNF Aarhus

VIGTIG INFORMATION - aflysning:

Aktiviteten er desværre aflyst.

Den nazistiske ideologi var i sin kerne biologistisk. Den skelnede mellem "værdige" og "livsuværdige liv" udfra racemæssige kriterier. For at forbedre de "værdiges" sundhed gennemførte nazistiske læger eksperimenter i koncentrationslejrene, som påførte flere tusinde sagesløse fanger smerte, invaliditet og død. Nogle forsøg var rent fusk, andre så gode videnskabeligt set, at vi bruger deres resultater stadigvæk. Foredraget vil beskrive nogle af disse eksperimenter og analysere, hvad der motiverede de nazistiske læger til at lade hånt om enhver skreven og uskreven lægeetik. Det lægger også op til diskussion af dilemmaet: er det forsvarligt overfor ofrene at bruge resultaterne af disse forsøg i dag?

Alle deltagere skal kunne fremvise coronapas.

THERKEL STRÆDE

Therkel Stræde

Lektor, Syddansk Universitet

Therkel Stræde er lektor i samtidshistorie ved Syddansk Universitet i Odense. Hans speciale er Holocaust, og han har i en årrække undervist medicinstuderende i lægevidenskabens historie i det nazistiske Tyskland og konsekvenserne for vore dages lægeetik.

Biologi
Medicin

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Torsdag d. 2. December 2021

kl. 17.15- 19.00

Auditorium E, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT