UNF / Aktiviteter / 19. november 2020 • H. C. Ørsted og farmacihistorien

H. C. Ørsted og farmacihistorien

Foredrag ved Poul R. Kruse

TORSDAG D. 19. NOVEMBER 2020
UNF Odense

VIGTIG INFORMATION - aflysning:

Aktiviteten er desværre aflyst.

VIGTIG INFORMATION:

NYT STED!

Grundet COVID-19, må vi ikke afholde foredrag på SDU. Foredraget er derfor rykket til Ungdomshuset.

Hans Christian Ørsted, der var uddannet som farmaceut, havde under studieophold i udlandet haft lejlighed til at se en opblomstrende industri, baseret på naturvidenskabelige undersøgelser. Efter Ørsteds opfattelse kunne et tilsvarende resultat opnås i Danmark ved forbedringer af undervisning og eksamen i naturvidenskaberne – for den farmaceutiske uddannelses vedkommende især i kemi. Efter flere initiativer fra Ørsteds side og senest tillige sammen med hans nære ven og medarbejder, William Christopher Zeise, blev der i 1828 indført en eksamensordning for den farmaceutiske kandidatuddannelse med fastlagte krav til art og omfang af de i eksamenen indgående fag. Herved blev farmaceutuddannelsen, der hidtil havde været en apotekeruddannelse, både en apoteker- og en kemikeruddannelse. Denne uddannelsesprofil videreførtes efter oprettelsen af Den Farmaceutiske Læreanstalt i 1892 og blev en væsentlig forudsætning for opstart og udvikling af en dansk lægemiddelindustri.

POUL R. KRUSE

dr.pharm, Dansk Farmacihistorik Samling

Fysik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Odense

Torsdag d. 19. November 2020

kl. 19.00- 21.00

Caféen, Ungdomshuset

Nørregade 60
5000 Odense C