UNF / Aktiviteter / 19. november 2020 • H. C. Ørsted og farmacihistorien

H. C. Ørsted og farmacihistorien

Foredrag ved Poul R. Kruse

TORSDAG D. 19. NOVEMBER 2020
UNF Odense

Hans Christian Ørsted, der var uddannet som farmaceut, havde under studieophold i udlandet haft lejlighed til at se en opblomstrende industri, baseret på naturvidenskabelige undersøgelser. Efter Ørsteds opfattelse kunne et tilsvarende resultat opnås i Danmark ved forbedringer af undervisning og eksamen i naturvidenskaberne – for den farmaceutiske uddannelses vedkommende især i kemi. Efter flere initiativer fra Ørsteds side og senest tillige sammen med hans nære ven og medarbejder, William Christopher Zeise, blev der i 1828 indført en eksamensordning for den farmaceutiske kandidatuddannelse med fastlagte krav til art og omfang af de i eksamenen indgående fag. Herved blev farmaceutuddannelsen, der hidtil havde været en apotekeruddannelse, både en apoteker- og en kemikeruddannelse. Denne uddannelsesprofil videreførtes efter oprettelsen af Den Farmaceutiske Læreanstalt i 1892 og blev en væsentlig forudsætning for opstart og udvikling af en dansk lægemiddelindustri.

Frist: 19. nov. 2020 kl. 19:00

POUL R. KRUSE

dr.pharm, Dansk Farmacihistorik Samling

Fysik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Odense

Torsdag d. 19. November 2020

kl. 19.00- 21.00

U45, Syddansk Universitet, Campus Odense

Campusvej 55, Indgang C
5230 Odense M

VIS KORT