UNF / Aktiviteter / 14. november 2019 • Havstrømme

Havstrømme

Foredrag ved Jørgen Bendtsen

TORSDAG D. 14. NOVEMBER 2019
UNF Odense

Klimaforsker og oceanograf Jørgen Bendtsen fortæller om havets betydning for Jordens klima. Hvordan kan det være at næsten halvdelen af al den kuldioxid (CO2) der er udledt fra forssil brændsel som kul, olie og gas, allerede er i havet? Og hvad med resten - bliver det også opløst i havet og forsvinder? Og hvad med dybhavspumpen i farvandene omkring Grønland - hvorfor er den så vigtig og har den noget med Golfstrømmen at gøre - og kan den stoppes? Der er mange spørgsmål omkring havet og klimaet, og ofte handler de om klimaets stabilitet - hvor meget kan vi "skubbe" på Jordens nuværende tilstand før der sker radikale ændringer. Havet er vigtig, fordi det udgør så stor en del af kloden, så ændringer i havet både afspejler og ændrer på de klimaændringer, som er i gang. Det meste af den globale opvarmning er nu lagret i havet og havtemperaturen ved overfladen er steget med omkring 1 grad - i middel. Opvarmningen af havet i sig selv betyder noget for livet i havet, men pga varmeudvidelsen af vandet så øger det også vandstanden.

Med baggrund i den seneste forskning vil Jørgen Bendtsen give en introduktion til havets rolle i klimasystemet. Foredraget vil omhandle de globale transporter af energi og stoffer via havstrømme, herunder havets store betydning for kulstofkredsløbet der er vigtig pga drivhusgasserne. Jørgen Bendtsen vil give et overblik over den overvågning der hele tiden foregår af havet, fra bla autonome bøjer og satelliter, samt hvilke udfordringer der er, i forhold til at forstå havets processer bedre og dermed kunne forudsige udviklingen i klimaet.

JØRGEN BENDTSEN

Jørgen Bendtsen

PhD, Seniorforsker, direktør, ClimateLab

Biologi
Klima

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Odense

Torsdag d. 14. November 2019

kl. 19.00- 21.00

U46, Syddansk Universitet, Campus Odense

Campusvej 55, Indgang C
5230 Odense M

VIS KORT