UNF / Aktiviteter / 31. januar 2019 • Tungmetaller

Tungmetaller

Foredrag ved Poul Bjerregaard

TORSDAG D. 31. JANUAR 2019
UNF Odense

De metaller, der især udgør eller har udgjort problemer med hensyn til human sundhed, er kviksølv, bly og cadmium. I foredraget vil der blive gjort rede for, hvordan vi og naturen udsættes for disse metaller og hvilke skadevirkninger udsættelsen har hos mennesker – og i nogle tilfælde også hos dyr i naturen. De tiltag, der er gennemført for at mindske befolkningens udsættelse for metallerne, vil også blive gennemgået.

Arrangementet kræver personligt medlemskab eller tilhørsforhold til betalende institution.

POUL BJERREGAARD

Professor, biologisk institut, SDU

Biokemi
Biologi
Bioteknologi
Kemi
Medicin
Molekylærbiologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Odense

Torsdag d. 31. Januar 2019

kl. 19.00- 21.00

U47, Syddansk Universitet, Campus Odense

Campusvej 55, Indgang C
5230 Odense M

VIS KORT