UNF / Aktiviteter / 22. januar 2019 • Mobilens udvikling

Mobilens udvikling

Foredrag ved Knud Erik Skouby

TIRSDAG D. 22. JANUAR 2019
UNF Odense

Historien om mobiltelefonen er en fortælling om et teknologisystem, der har haft overraskende og omfattende samfundsmæssige virkninger. Teknologihistorikere beskriver almindeligvis tre store industrielle revolutioner, hvor produktionssystemet har gennem gennemgribende og hastige forandringer. Den første bestod af introduktion af maskiner; den anden indledtes med dampkraftens indførelse og den tredje var fremvæksten af IT. Mobiltelefonen kan ses som en del af IT-revolutionen, men på bare 20 år er mobiltelefonen gået fra at være et gadget for velhavere til at være det mest udbredte ’apparat’ i verden – mere udbredt end kniv og gaffel. Mobiltelefonen er i dag udbredt i alle lande og kulturer. Ingen havde fra starten forudset dette drastiske gennemslag, der har været ledsaget af og promoveret markante ændringer i industrien, der producerer udstyr og tjenester til mobiltelefoni. I løbet af de 20 med det globale gennemslag er store dominerende firmaer forsvundet og nye opstået. Hvad har drevet denne udvikling? Fortsætter den? Hvad kommer det til at betyde for dig? Hvad er 2G; 3G; 4G og 5G? De senere års udvikling af mobiltelefonien er – navnlig i de udviklede lande snævert knyttet sammen med Internettet, men vi fokuserer her på mobiltelefonen.

Foredraget kræver personligt medlemskab eller tilhørsforhold til betalende institution.

KNUD ERIK SKOUBY

professor, AAU København

Datalogi
Fysik
Robotteknologi
Software
Teknologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Odense

Tirsdag d. 22. Januar 2019

kl. 19.00- 21.00

U55, Syddansk Universitet, Campus Odense

Campusvej 55, Indgang C
5230 Odense M

VIS KORT