UNF / Aktiviteter / 11. september 2018 • Regnvandsbassiner: Funktion og naturværdi

Regnvandsbassiner: Funktion og naturværdi

Foredrag ved Sara Egemose

TIRSDAG D. 11. SEPTEMBER 2018
UNF Odense

De ligger langs vejene og rundt omkring i byerne. De fleste kender de små kunstige søer, men hvad er egentlig deres funktion, og hvorfor ser de ud, som de gør? Hvorfor og hvordan beskytter de vores vandløb og søer?

De senere års mere hyppige og intense nedbørsmønstre medfører et endnu større behov for regnvandsbassiner og udvikling indenfor teknologier til rensning af det afstrømmende regnvand. Men udover deres praktiske funktion, så ligner mange regnvandsbassiner små naturlige vandhuller og bidrager til at skabe ny bynatur og rekreative blå og grønne byrum.

Foredraget giver bl.a. andet en række eksempler på den forskning som pt. foregår på Syddansk Universitet på dette område.

SARA EGEMOSE

PhD, Lektor, Biologisk Institut, SDU

Biologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Odense

Tirsdag d. 11. September 2018

kl. 19.00- 21.00

U46, Syddansk Universitet, Campus Odense

Campusvej 55, Indgang C
5230 Odense M

VIS KORT