UNF / Aktiviteter / 30. april 2018 • Lagring af energi

Lagring af energi

Foredrag ved Søren Linderoth

MANDAG D. 30. APRIL 2018
UNF Lyngby

VIGTIG INFORMATION - aflysning:

Aktiviteten er desværre aflyst.

Om (kun) 30 år skal Danmark være helt uafhængig af olie, naturgas og kul. Det betyder at al energi til vores elektricitet, varme, transport (biler, bus, tog, fly) – samt produktion af mange kemikalier - skal komme fra vedvarende energi, hvilket i Danmark især vil skulle være fra vind, sol og biomasse. Elektricitet fra vind produceres som bekendt som vinden blæser, og elektricitet fra solen kun om dagen, og mest når solen skinner mest (sommer og ikke mange skyer). Der er absolut ingen korrelation til vores ønske om at bruge elektricitet. Dette kan til dels afhjælpes ved at sælge og købe elektricitet med vore nabolande, men nabolandede (Tyskland, Sverige, Norge) ønsker også at indføre meget mere vedvarende energi, og vinden blæser og solen skinner nogenlunde samtidigt her og i vore nabolande. Vi, og nabolandende, får derfor brug for kunne gemme energien. Samtidig, så vil det også være nødvendigt at konvertere, omdanne, elektriciteten fra vindenergi og sol til andre former, som varme, kemikalier, og flydende brændsler. Det kan samtidig være måder at gemme energien på. I foredraget vil behov og muligheder for at omdanne og lagre energi blive diskuteret, noget af den forskning der foregår for at løse dette, således at vi om 30 år kan lykkes med at være uafhængig af fossile brændsler. Det er en stor, spændende og udfordrende opgave.

[billede af Kenueone]

SØREN LINDEROTH

DTU

Energiteknologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Lyngby

Mandag d. 30. April 2018

kl. 18.00- 20.00

Auditorium 42, Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 303A, Matematiktorvet
2800 Kgs. Lyngby