UNF / Aktiviteter / 22. april 2017 • UNF Lyngby ekstraordinær generalforsamling

UNF Lyngby ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamling

LØRDAG D. 22. APRIL 2017
UNF Lyngby

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i UNF Lyngby, og her grundlaget for foreningen besluttes.

Du har som medlem mulighed for at komme og deltage i det demokratiske arbejde, stille forslag, være med til at ændre vores vedtægter og stille til bestyrelsen eller nogle af de andre vigtige ansvarsposter.

Hvis I er interesseret i at se vores nuværende vedtægter, kan dette gøres her Vedtægter.

Hvis I har en ændring, som I gerne vil have bliver taget op til generalforsamlingen, skal I være velkommen til at indsende den via mail til: UNFLyngby@gmail.com.

Deadline i forhold til indsendelse er som følgene:

 • Spørgsmål, der ønskes behandlet under punktet "Behandling af indkomne forslag"skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge (7 dage) før generalforsamlingens afholdelse.
 • Dog skal forslag om vedtægts ændringer være bestyrelsen i hænde senest 3 uger (21 dage) før, således at det senest 2 uger (14 dage) før kan gøres tilgængelig for enhver -evt. elektronisk.

Programmet for dagen:

 • Generalforsamling
 • Bestilling af aftensmad
 • Den nye bestyrelse konstituerer sig
 • Mad, drikke og hygge

Generalforsamling dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af to stemmetællere.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Eventuelt.

(der tages forbehold for ændringer i dagsordenen)

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Lyngby

Lørdag d. 22. April 2017

kl. 15.00- 17.00

Auditorium 43, Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 303A
Matematiktorvet
2800 Kgs. Lyngby

VIS KORT