UNF / Blog / 01. juni 2015 • Ny vision for UNF Danmark samt tilhørende slogan

Ny vision for UNF Danmark samt tilhørende slogan

af Jakob Peter Thorsbro, 01. juni 2015

I løbet af det forgangne år, har UNF's frivillige arbejdet ihærdigt på, at finde en vision for foreningen. En vision, som skal være med til at drive foreningen fremad, og sikre en udvikling i tråd med, både vores formål, men bestemt også hvad foreningens frivillige har af ønsker. På foreningens Årsmøde i weekenden 6.-8. marts, blev et forslag for vision stillet af UNF Danmarks bestyrelse på generalforsamlingen. Forslaget byggede på et helt års tanker, udtænkt af foreningens frivillige, som bestyrelsen samlede til visionens ordlyd. Forslaget blev af generalforsamlingen vedtaget enstemmigt!

Visionen lyder:

UNF ønsker at bistå unges naturvidenskabelige dannelse og samtidig være samlingspunkt for unge med naturvidenskabelig interesse. UNF vil, at de unge bliver samvittighedsfulde samfundsborgere med en kritisk tilgang til problemstillinger og debatter i verden omkring dem.

Visionen kan ligeledes findes på siden om UNF. Og er fremadrettet grundstenen i udarbejdelsen af en strategi, som foreningens frivillige det kommende år skal arbejde med på foreningens landsmøder.

I forbindelse med udarbejdelsen af en vision og strategi for UNF, har vi også udvalgt et slogan for foreningens målrettede arbejde. Fremtidigt vil vi benytte

Naturvidenskab for alle

Som slogan for det fremtidige arbejde henimod vores vision.