Om UNF - Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Formål og aktiviteter

UNF er en forening, hvis formål er at fremme interessen for naturvidenskab, teknologi og medicin, fortrinsvis blandt unge. Dette sker via en række naturvidenskabelige aktiviteter for unge afholdt af unge. Arrangørerne er frivillige og består hovedsagligt af gymnasie- og universitets studerende.

I lokalforeningerne arrangeres der bl.a. foredrag, videnskabelige debatter og studieture. UNF er desuden nordens største udbyder af sommerskoler, og disse såkaldte ScienceCamps tilbyder en uge med spændende undervisning og sociale aktiviteter. Disse camps afholdes typisk over en uge på et af de danske universiteter, som stiller lokaler og undervisere til rådighed. UNF har også arrangeret udenlandske studieture til steder som CERN, ESA og NASA.

Vision - Naturvidenskab for alle!

UNF ønsker at bistå unges naturvidenskabelige dannelse og samtidig være samlingspunkt for unge med naturvidenskabelig interesse. UNF vil, at de unge bliver samvittighedsfulde samfundsborgere med en kritisk tilgang til problemstillinger og debatter i verden omkring dem.

Organisering

Siden oprettelsen af landsforeningen er de enkelte lokalforeninger kun blevet større, og UNF har i dag ca. 5500 individuelle medlemmer og 91 medlemsgymnasier. Alle disse medlemmer får glæde af nogle af foreningens forskellige tilbud, som udelukkende bliver arrangeret af nogle af de omkring 350 frivillige arrangører.

Alt dette er fordelt over de fire selvstændige lokalforeninger, UNF København, UNF Aarhus, UNF Odense og UNF Aalborg, samt en mindre satellitforening på Bornholm.

Historie

UNF's historie starter egentlig, da H.C. Ørsted i 1824 er med til at stifte SNU - Selskabet for Naturlærens Udbredelse, hvis formål var at formidle læren om fysik og kemi blandt alle interesserede, unge som gamle. I 1944 ønskede en gruppe gymnasielærere fra SNU dog at fokusere udelukkende på de unge, og således så UNF dagens lys.

Den 14. august 2002, præcis 225 år efter H.C. Ørsted blev født, blev landsforeningen UNF Danmark stiftet. Dette samlede de enkelte lokalforeninger og muliggjorde bl.a. afholdelsen af ScienceCamps og andre landsdækkende arrangementer.

I 2004 havde UNF jubilæum, efter 60 år som fungerende forkæmper for naturvidenskaben, hvilket man kan læse mere om her.