UNF / Aktiviteter / 21. august 2024 • Workshop i mængdeberegning

Workshop i mængdeberegning

Hvordan regner man på antal af molekyler
Foredrag ved Knut Ibæk Topp Lindenhoff

ONSDAG D. 21. AUGUST 2024
UNF København

nde for kemi er man meget interesseret i at kende hvor meget, man har af de forskelige stoffer. Denne disciplin hedder mængdeberegning. Mængdeberegning er viden om, hvordan man "tæller" det antal molekyler, man arbejder med. Der findes dog rigtig mange molekyler, f.eks.er der 33456337560000000000000000 vandmolekyler i én liter vand. For at gøre det mere håndgribeligt at arbejde med, bruger man begreber som mol, molarmasse og koncentration.

I dette arrangement vil man blive introduceret til mængdeberegning og de formler man bruger og derefter eksempler på en problemstilling, hvor man anvender mængdeberegning. I løbet af foredraget vil der være mulighed for opgaveregning, hvor man kan regne opgaver og anvende det, man har lært.

Dette arrangement er primært rettet mod udskolingselever og førsteårs-gymnasieelever.

Frist: 21. aug. 2024 kl. 17:00

KNUT IBÆK TOPP LINDENHOFF

MSc kemiteknik, Emissions modeling engineer, UNF

Knut har været frivillig i UNF i en del tid og har holdt en række workshops især inde for kemi og matematik.

Kemi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Onsdag d. 21. August 2024

kl. 17.30- 20.30

H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT