UNF / Aktiviteter / 29. juni 2024 • Ekstraordinær generalforsamling i UNF Aarhus

Ekstraordinær generalforsamling i UNF Aarhus

Generalforsamling

LØRDAG D. 29. JUNI 2024
UNF Aarhus

På vegne af bestyrelsen indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i UNF Aarhus lørdag d. 29. juni 2024 kl. 12.00 primært henblik på at godkende årsregnskabet for 2023. Tilmelding er ikke påkrævet. Hvis du ønsker noget behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, så skal dette sendes til bestyrelsen over mail (bestyrelsen@aarhus.unf.dk) senest lørdag d. 22. juni 2024.

Ved den ordinære generalforsamling i 2024 kunne regnskabet for 2023 desværre ikke præsenteres. Det blev derfor pålagt bestyrelsen at indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling inden for 3 måneder, hvorpå regnskabet kan godkendes.

Regnskabet for 2023, og nærmere information om den ekstraordinære generalforsamling vil blive udsendt senere.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af to stemmetællere
  4. Godkendelse af dagsordenen
  5. Bestyrelsen fremlægger regnskabet for 2023
  6. Revisorerne fremlægger deres kommentarer til regnskabet for 2023
  7. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2023
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Frist: 29. juni 2024 kl. 12:00

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Aarhus

Lørdag d. 29. Juni 2024

kl. 12.00- 14.00

Sted endnu ukendt