UNF / Aktiviteter / 2. maj 2024 • Partikelacceleratorer

Partikelacceleratorer

Værktøjer til en bedre verden
Foredrag ved Heine Dølrath Thomsen

TORSDAG D. 2. MAJ 2024
UNF Aarhus

Partikel-acceleratorer benyttes til at accelerere atomare partikler til høje energier, typisk tæt på lysets hastighed. Ofte associeres 'partikel-accelerator' med de få - og største - der f.eks. benyttes på CERN til at kollidere partikel-stråler for at studere de mindste bestanddele af vores univers, i håb om at opdage nye partikler. Dog benyttes også talrige mindre acceleratorer i alle industrialiserede lande, f.eks. til udvikling og forædling af materialer, halvledere, kræftbehandling på hospitaler, osv. Disse "arbejdsheste" er essentielle for vor moderne levestandard.

Foredraget vil give et historisk perspektiv på udviklingen af acceleratorerne og deres relevans for os alle. Vi kommer i foredraget omkring Large Hadron Collider (LHC, CERN, Geneve) til Danmarks største accelerator, ASTRID2, der på Aarhus Universitet producerer lys - op til blød røntgen - til forskning. Derfra beskrives neutron-fabrikken European Spallation Source (ESS, Lund, Sverige) og 'partikelkanonen' til særlige kræftbehandlinger ved Aarhus Sygehus (DCPT, Skejby).

Det anbefales at møde senest 15 minutter før arrangementer, da vi ellers vil frigive reserverede pladser.

Frist: 2. maj 2024 kl. 17:00

HEINE DØLRATH THOMSEN

Heine Dølrath Thomsen

ph.d., Accelerator-fysiker, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Accelerator-fysiker ved ASTRID2-faciliteten på Aarhus Universitet

Fysik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Torsdag d. 2. Maj 2024

kl. 17.15- 19.00

Auditorium E, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT