UNF / Aktiviteter / 7. marts 2024 • Morgendagens fødevarer

Morgendagens fødevarer

Alternative proteiner - udfordringer og metoder
Foredrag ved Marianne Hammershøj

TORSDAG D. 7. MARTS 2024
UNF Aarhus

Jordens øgede befolkningstilvækst betyder et større behov for fødevarer, hvilket samtidig giver en stigende klima- og miljøbelastning, hvis vi i fremtiden fortsætter vores nuværende måde at producere fødevarer og spise på. Mange forbrugere ønsker at spise mindre kød og animalske fødevarer af hensyn til klima, sundhed og dyrevelfærd. Morgendagens fødevarer kommer derfor til i højere grad at bestå af råvarer og ingredienser fra alternative kilder. Fødevarer baseret på alternative proteiner fra planter og fra havet er allerede på hylderne i supermarkedet og udbuddet vokser fortsat med høj hastighed. For at tiltale forbrugerne præsenteres disse, så de ligner velkendte animalske klassikere; plantefars, ’mælke’-drikke, vegetabilske erstatninger af ost og æg, hvilket giver udfordringer mht. smag, konsistens, udseende og næringsstofindhold. Vi kigger på, hvordan plantebaserede alternativer fremstilles og hvad der er op og ned mht. klimaaftryk og ernæring

Det anbefales at møde senest 15 minutter før arrangementer, da vi ellers vil frigive reserverede pladser.

Frist: 7. marts 2024 kl. 17:00

MARIANNE HAMMERSHØJ

PhD, Lektor, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

Lektor Marianne Hammershøj ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet er uddannet bromatolog i 1992 og PhD i fødevarevidenskab i 2001 ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, København. Hun har næsten 30 års erfaring med fødevareforskning og undervisning. Hendes primære forskningsområde har fokuseret på fødevarers struktur og funktion i forhold til fx geler, skum og emulsioner med udgangspunkt i proteiner, fedt og kulhydrater. Hendes erfaringsområde dækker fødevarer fra æg og ægprodukter, mælk, mejeriprodukter og til plantebaserede fødevarer, samt hvordan primærproduktionen og forarbejdning af fødevarer har betydning for kvalitet og sikkerhed.

Biologi
Kemi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Torsdag d. 7. Marts 2024

kl. 17.15- 19.00

Auditorium E, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT