UNF / Aktiviteter / 5. marts 2024 • Generalforsamling i UNF Odense

Generalforsamling i UNF Odense

Generalforsamling ved

TIRSDAG D. 5. MARTS 2024
UNF Odense

Generalforsamlingen foregår i U132 på SDU og starter kl. 18. Vi bestiller mad til klokken 17 til alle, der har tilmeldt sig. Den foreløbige dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Valg af 2 uafhængige stemmetællere.
 • Formanden aflægger beretning for den forgangne bestyrelsesperiode samt planer for den kommende bestyrelsesperiode.
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Fastlæggelse af næste års kontingent.
 • Valg af bestyrelse jf. § 11 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 • Valg af revisor.
 • Valg af revisorsuppleant.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Eventuelt.

Alle er velkomne. UNF Odense giver aftensmad kl. 17:00 (skriv venligst til odense@unf.dk for at sikre at der er nok aftensmad). Forslag, som ønskes behandling under punkt 11, skal være formanden (formand@odense.unf.dk) i hænde senest 1 uge før generalforsamling.Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Odense

Tirsdag d. 5. Marts 2024

kl. 17.00- 21.00

Sted endnu ukendt