UNF / Aktiviteter / 19. februar 2024 • Træningsfysiologi - Hvad sker der med kroppen når man træner?

Træningsfysiologi - Hvad sker der med kroppen når man træner?

Fra verdens stærkeste kuglestøder til genoptræning af mormors nye hofte
Foredrag ved Per Aagaard

MANDAG D. 19. FEBRUAR 2024
UNF Lyngby

Idræt og fysisk træning kan på mange måder betragtes som et experimentelt laboratorium, hvor man i stigende grad anvender metoder og resultater fra videnskabens verden. Omvendt kan der også i et vist omfang overføres metoder, erfaring og viden fra idrættens verden til de biofysiske forskningsområder (humanfysiologi, biomekanik, funktionel anatomi). Foredraget vil beskrive hvordan forskning i muskulaturens fysiologi og nervesystemets funktion igennem de seneste 20 år har bidraget til at forbedre præstation og træningsmetoder indenfor idrætten. Disse resultater har gjort det muligt, at designe optimal træning af nervesystem, muskulatur og kredsløb, til forbedring af maximal og explosiv muskelstyrke, og udholdenshedspræstation. Endvidere beskrives hvorledes træningsmetoder fra idrættens verden har medvirket til at forbedre genoptræningen af forskellige patientgrupper, såsom ældre personer med muskeltab samt ortopædkirurgiske (hofteudskiftning) og neurologiske (Parkinson, stroke) patienter. I foredraget vil der blive præsenteret forskellige biomekaniske, fysiologiske, neurologiske og biokemiske analysemetoder.

PER AAGAARD

PhD, Professor, Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense

Biologi
Medicin

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Lyngby

Mandag d. 19. Februar 2024

kl. 18.00- 20.00

Auditorium 34, Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 306, Matematiktorvet
2800 Kgs. Lyngby

VIS KORT