UNF / Aktiviteter / 14. december 2023 • Spilteori

Spilteori

Konflikt og konfliktløsning fra Talmud til Sotheby's
Foredrag ved Hans Keiding

TORSDAG D. 14. DECEMBER 2023
UNF København

Spilteori opstod som en fælles matematisk ramme til analyse af såvel selskabsspil som seriøse konflikter i samfundet, og teorien, som etableredes som selvstændig disciplin fra 1940'erne og fremefter, er i dag vidtfavnende og benyttes i mange vidt forskellige sammenhænge, fra økonomiske ræsonnementer over konstruktion af auktionsdesign til problemer i matematisk logik.

I foredraget gives en oversigt over spilteorien fra dens barndom, hvor man især interesserede sig for to personers nulsumsspil, over dens senere analyse af henholdsvis ikke-kooperative og kooperative spil, idet der balanceres mellem resultater og åbne spørgsmål, og mellem teori og anvendelser.

HANS KEIDING

PhD, Ekstern Lektor, Professor Emeritus, Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Torsdag d. 14. December 2023

kl. 18.30- 20.30

Auditorium 3, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT