UNF / Aktiviteter / 5. december 2023 • Workshop om vektorer og vektorfunktioner

Workshop om vektorer og vektorfunktioner

Introduktion til vektorregning og vektorfunktioner
Workshop ved Rasmus Frigaard Lemvig

TIRSDAG D. 5. DECEMBER 2023
UNF København

Vektorer er et helt grundlæggende matematisk værktøj til at beskrive størrelser, der har både en længde og en retning. Vektorfunktioner er funktioner, der tager en parameter (et reelt tal) som input og giver en vektor som output. Disse bruges til at beskrive en række fænomener i fysik, f.eks. bevægelsen af en partikel igennem tid og rum.

I workshoppen starter vi med at genopfriske vektorer, og derefter tager vi hul på vektorfunktioner. Vi skal studere en række eksempler og se på nogle grundlæggende regneregler, f.eks. hvordan man differentierer en vektorfunktion, og vi skal undersøge forskellige former for tangenter for kurver. Hen mod slutningen skal vi blive komfortable med at beregne kurvelængder. Hvis der er tid til overs, vil vi studere krumningsbegrebet som det sidste.

Workshoppen forudsætter et kendskab til vektorer og differentialregning. Kendskab til integralregning er en fordel, men ikke et krav.

RASMUS FRIGAARD LEMVIG

BSc i Matematik og Forsikringsmatematik, MSc-studerende i forsikringsmatematik, UNF

Matematik

Praktisk info

WORKSHOP • UNF København

Tirsdag d. 5. December 2023

kl. 17.30- 20.30

Lundbeckfond Auditoriet, Biocenter

Ole Maaløes Vej 5
2200 København N

VIS KORT

Filer fra aktiviteten

DOWNLOAD FILER