UNF / Aktiviteter / 20. november 2023 • A-kraftværker, fysik og teknologi

A-kraftværker, fysik og teknologi

Foredrag ved Ike Houmann

MANDAG D. 20. NOVEMBER 2023
UNF Lyngby

Danmark står som bekendt midt i en historisk omlægning af energiforsyningen, fra fossil til CO2-fri energiproduktion. Mens andre lande allerede tidligt så mulighederne i kerneenergi til el-produktion og varme-produktion, satte folketinget en reel stopper for den teknologi tilbage i 1985.

Den globale opvarmning som skyldes udledning af CO2 nødvendiggør nu denne omlægning og med pres på energiforsyningerne overalt er kerneenergi igen blevet aktuelt, flere nabolande udvikler og bygger nye reaktorer, to danske selskaber udvikler i dag en ny form for reaktorer til at producere damp uden udledning af CO2 og tilslutningen til A-kraft i befolkningen er ved at nå 50%. 

Om Danmark skal planlægge med kerneenergi er op til politikerne, men vigtigt er forståelsen af denne energikildes muligheder for at bidrage til at nå Danmarks mål for CO2-udledning.

Foredraget vil introducere vigtige begreber i kernefysik, gennemgå reaktortyper og restbrændsel samt sætte A-kraft og kerneenergi i en større dansk energiforsyningskontekst.

IKE HOUMANN

Ike Houmann

REO - Reel Energioplysning

Energiteknologi
Teknologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Lyngby

Mandag d. 20. November 2023

kl. 18.00- 20.00

Gammel Hellerup Gymnasium

Svanemøllevej 87
2900 Hellerup