UNF / Aktiviteter / 16. november 2023 • Anvendt kvantekemi

Anvendt kvantekemi

Workshop om Kvantekemi
Workshop ved Marike Bischoff

TORSDAG D. 16. NOVEMBER 2023
UNF København

Kvantekemi er et felt inden for moderne kemi, der anvender kvantemekanisk teori på kemiske problemstillinger. Det anvendes bl.a. til at beskrive kemiske reaktioner, i spektroskopi og til at forudsige kemiske egenskaber for atomer og molekyler. Kvantemekanik tager udgangspunkt i Heisenbergs matrixmekanik og Schrödingerligningen. Dets grundprincipper kan overordnet opsummeres i fem postulater, der danner grundlaget for moderne orbitalteori og beregningskemi.

Workshoppen er blevet arbejdet vider på fra da den var på Chemistrycamp 2021 og er perfekt hvis man også har deltaget til foredraget om kvantekemi.

MARIKE BISCHOFF

MSc anvend kemi, PhD-studerende, DTU

Praktisk info

WORKSHOP • UNF København

Torsdag d. 16. November 2023

kl. 17.30- 20.30

H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT