UNF / Aktiviteter / 8. november 2023 • Kvantemekanik og klimaforandringer

Kvantemekanik og klimaforandringer

Foredrag ved Jonas Elm

ONSDAG D. 8. NOVEMBER 2023
UNF Aarhus

VIGTIG INFORMATION - aflysning:

Aktiviteten er desværre aflyst.

Den menneskelige udledning af diverse gasser og partikler til atmosfæren giver anledning til, at vores klima konstant er under udvikling. Den bedst kendte effekt skyldes opvarmningen fra drivhusgasser så som kuldioxid (CO2) og metan (CH4), men forståelsen af den opvarmende effekt af drivhusgasserne giver ikke det fuldendte billede. Meget små luftbårne partikler, kendt som aerosoler, har forskellige indvirkninger på vores klima, men desværre ved vi meget lidt om, hvor meget og hvordan aerosoler påvirker klimaet. Ifølge FN’s klimapanel (IPCC) så udgør aerosolpartikler den største usikkerhed i forståelsen af vores nuværende og fremtidige klima. Det er derved altafgørende, at vi får en bedre forståelse for, hvordan aerosolpartikler dannes og gror i atmosfæren. I foredraget vil der være specifikt fokus på, hvad aerosolpartikler er, hvor de kommer fra og deres rolle i vores klimasystem. Jeg vil fortælle, hvordan kvantekemiske beregninger kan anvendes til at få indsigt i partikeldannelse på molekylært niveau, hvilket ikke er muligt ved brug af eksperimentelle metoder.

Det anbefales at møde senest 15 minutter før arrangementer, da vi ellers vil frigive reserverede pladser.

Vidste du Matematisk Kantine har aftenåbent fra 17.00-20.30? Køb kaffe og kage i pausen eller gør en tur ud af det og spis aftensmad dernede med dine elever efter foredraget. I kan også møde os dernede til en uformel snak - se efter de sorte UNF t-shirts. Bemærk at nogle aftener kan alle borde være optaget. Læs mere og bestil bord på matkant.dk

JONAS ELM

Jonas Elm

PhD, Adjunkt, Institut for Kemi, Aarhus Universitet

Jonas Elm er adjunkt ved Institut for Kemi, Aarhus Universitet og leder forskningsgruppen ”Computational Atmospheric Chemistry”. Gruppen arbejder med at forstå atmosfærekemiske processer ved brug af computer simuleringer, kvantekemiske beregninger og machine learning. De arbejder fokuseret på at forstå hvordan partikler bliver dannet i atmosfæren og partiklers indvirken på vores globale klima.

Fysik
Kemi
Klima

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Onsdag d. 8. November 2023

kl. 17.15- 19.00

Auditorium I, Kemisk Institut, Aarhus Universitet

Langelandsgade 140
8000 Aarhus C

VIS KORT