UNF / Aktiviteter / 4. november 2023 • Generalforsamling i UNF Lyngby

Generalforsamling i UNF Lyngby

Generalforsamling

LØRDAG D. 4. NOVEMBER 2023
UNF Lyngby

UNF Lyngby indkalder til generalforsamling lørdag den 4. November 2023 kl. 14:00. Det vil finde sted på DTU (bygning 306, aud. 34). Vi glæder os til at se så mange af jer, som muligt.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i efterårssæsonen. Hertil har alle adgang, dog har kun medlemmerne tale- og stemmeret.

Den dagsorden for generalforsamlingen indeholder følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Valg af to stemmetællere.
 • Formanden og næstformanden aflægger beretning samt foreligger planer for den kommende sæson.
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastlæggelse af næste års medlemskontingent.
 • Valg af revisor.
 • Valg af bestyrelse.
 • Valg af suppleanter.
 • Eventuelt.
 • Spørgsmål, der ønskes behandlet under punktet "Behandling af indkomne forslag"skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse mens forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før, således at det senest 2 uger før kan gøres tilgængelig for enhver. (Jævnfør paragraf 10 stk 2)

Hvis der er nogen spørgsmål, så er I naturligvis også velkomne til at kontakte bestyrelsen.

På vegne af UNF Lyngbys bestyrelse

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Lyngby

Lørdag d. 4. November 2023

kl. 14.00- 20.00

Auditorium 34, Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 306, Matematiktorvet
2800 Kgs. Lyngby

VIS KORT