UNF / Aktiviteter / 12. oktober 2023 • Er der liv i rummet - og hvordan kan vi finde det?

Er der liv i rummet - og hvordan kan vi finde det?

Foredrag ved Kai Finster

TORSDAG D. 12. OKTOBER 2023
UNF Aarhus

Er jorden virkelig det eneste sted i universet hvor der findes liv? Hvad ved vi om forudsætningerne for liv? Findes der liv på Mars og /eller på exoplaneter, og hvordan kan vi undersøge det? Disse astrobiologiske spørgsmål vil jeg komme ind på i mit foredrag. Besvarelsen af disse spørgsmål kræver et tæt samarbejde mellem mange fagdiscipliner inkluderende biologi, molekylærbiologi, kemi og fysik. Desuden berører besvarelserne en række etiske aspekter, blandt andet hvad det betyder for vores syn på Jorden som et unikt sted. Kan vi bare ødelægge Jorden for derefter at flytte til en ny planet – og ødelægge den også?

Det anbefales at møde senest 15 minutter før arrangementer, da vi ellers vil frigive reserverede pladser.

Vidste du Matematisk Kantine har aftenåbent fra 17.00-20.30? Køb kaffe og kage i pausen eller gør en tur ud af det og spis aftensmad dernede med dine elever efter foredraget. I kan også møde os dernede til en uformel snak - se efter de sorte UNF t-shirts. Bemærk at nogle aftener kan alle borde være optaget. Læs mere og bestil bord på matkant.dk

Frist: 12. okt. 2023 kl. 17:00

KAI FINSTER

Kai Finster

PhD, Professor, Institut for Biologi‚ Aarhus Universitet

Kai Finster er professor ved Institut for Biologi‚ Aarhus Universitet. Kai er vokset op i Tyskland i 70'erne og var meget engageret i miljøbevægelsen. Det var derfor nærliggende at læse biologi. Efter flytning til Aarhus blev han interesseret i bakteriernes rolle i stofkredsløbene i havbunden‚ og han uddannede sig til mikrobiel økolog. Interessen for Astrobiologi blev vagt gennem en kollega‚ som ville vide om bakterier spiller en rolle i dannelse af de røde jorde fra Midtjylland som han brugte til at teste magneter til indsamling af jernholdigt støv på Mars.

Astronomi
Biologi
Fysik
Kemi
Molekylærbiologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Torsdag d. 12. Oktober 2023

kl. 17.15- 19.00

Auditorium F, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT