UNF / Aktiviteter / 28. september 2023 • Workshop om integralregning

Workshop om integralregning

Hvordan kan man bestemme arealet under en kurve?
Workshop ved Rasmus Frigaard Lemvig og Knut Ibæk Topp Lindenhoff

TORSDAG D. 28. SEPTEMBER 2023
UNF København

Integralregning er en fundamental matematisk disciplin med mange anvendelser i bl.a. fysik, ingeniørvidenskaber, statistik og økonomi. Integralregning viser sig i en vis forstand at være det "modsatte" af differentialregning. I workshoppen lægger vi ud med at introducere stamfunktioner. Vi skal bl.a. se på stamfunktioner for en række velkendte funktioner. Derefter benytter vi stamfunktioner til at udregne arealet under kurver. Til slut vil vi se på nogle anvendelser af teorien.

Workshoppen er anden del i en serie af tre workshops, nemlig differentialregning, integralregning og differentialligninger.

Forudsætningerne for workshoppen er et kendskab til differentialregning herunder differentialkvotienten for en række elementære funktioner såsom polynomier, trigonometriske funktioner, eksponentialfunktionen og logaritmen. Alle forudsætninger dækkes af workshoppen i differentialregning, der blev afholdt 14. september.

RASMUS FRIGAARD LEMVIG

BSc i Matematik og Forsikringsmatematik, MSc-studerende i forsikringsmatematik, UNF

KNUT IBÆK TOPP LINDENHOFF

BSc i Kemi og teknologi, MSc studerende, UNF

Matematik

Praktisk info

WORKSHOP • UNF København

Torsdag d. 28. September 2023

kl. 17.30- 20.30

H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT

Filer fra aktiviteten

DOWNLOAD FILER