UNF / Aktiviteter / 9. maj 2023 • Tidsmaskiner

Tidsmaskiner

Lyst til at rejse tilbage til semesterstart og høre bedre efter hvad der egentlig blev sagt. Hvis bare man kunne det
Foredrag ved Poul G. Hjorth

TIRSDAG D. 9. MAJ 2023
UNF København

Drømmen om at kunne rejse frit i tidens dimension har altid betaget fantasifulde mennesker. Tanken om tiden som et landskab bidrager til sådanne forestillinger. En fundamental omlejring i vores forståelse af tid og rum indtraf for godt 100 år siden, med fremkomsten af Einsteins specielle og generelle relativitetsteori. Jeg vil skitsere hvordan denne omlejring ændrede vores forståelse af tidens rolle, hvordan den ændrede fortåelse har påvirket tankerne om hvad tidsmaskiner er, og hvilke logiske udfordringer en eventuel konstruktion og brug af tidsmaskiner ville stille os overfor.

POUL G. HJORTH

Ph.D Matematisk fysik, Associate Professor, DTU

Fysik
Matematik
Videnskabshistorie

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Tirsdag d. 9. Maj 2023

kl. 18.30- 21.00

Auditorium 3, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT