UNF / Aktiviteter / 2. maj 2023 • Computational Fluid Dynamics

Computational Fluid Dynamics

CFD og flottefarver
Foredrag ved Ulrich Krüne

TIRSDAG D. 2. MAJ 2023
UNF København

Computational Fluid Dynamics(CFD) handler om at kunne regne på, hvordan fluider, gasser og væsker opfører sig.

Det fungerer ved at anvende transportligninger: Navier–Stokes-ligningerne for impulsbevarelse, som bruges til at regne på hastighederne for væskerne, Fouriers anden lov om varmetransport og Fiks anden lov om stoftransport.

Ved at bruge begyndelseværdier kan man løse disse ligninger og forudsige, hvordan varmeprofiler, hastighedsprofiler og koncentration ville være i et given system i forhold til tid og sted. Det er her, ordet Dynamisk kommer fra.

Dog er det meget svært at løse disse ligninger analytisk og ved høj fart og komplekse geometrier ikke muligt, og derfor bliver man nødt til at gøre det numerisk.

En af metoderne går ud på, at man deler sit system op i mange små volumener og ved at bruge en række numeriske metoder kan man ud fra startværdierne regne på ændringer, der sker efter hvert tidsskridt.

I foredraget vil der blive dykket ned i, hvordan CFD bliver anvendt på kemiske systemer, teorien bag CFD, og hvordan man gør det i praktisk.

ULRICH KRÜNEFysik
Kemi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Tirsdag d. 2. Maj 2023

kl. 18.30- 20.30

Sted endnu ukendt