UNF / Aktiviteter / 25. april 2023 • Workshop i kvantekemi

Workshop i kvantekemi

Workshop ved Marike Bischoff

TIRSDAG D. 25. APRIL 2023
UNF København

Kvantekemi er et felt inden for moderne kemi, der anvender kvantemekanisk teori på kemiske problemstillinger. Det anvendes bl.a. til at beskrive kemiske reaktioner, i spektroskopi og til at forudsige kemiske egenskaber for atomer og molekyler. Kvantemekanik tager udgangspunkt i Heisenbergs matrixmekanik og Schrödingerligningen. Dets grundprincipper kan overordnet opsummeres i fem postulater, der danner grundlaget for moderne orbitalteori og beregningskemi.

Workshoppen er blevet arbejdet vider på fra da den var på Chemistrycamp 2021 og er perfekt hvis man også har deltaget til foredraget om kvantekemi.

MARIKE BISCHOFF

Marike Bischoff

BSc in Chemistry and Technology, MSc-studerende, DTU

Fysik
Kemi

Praktisk info

WORKSHOP • UNF København

Tirsdag d. 25. April 2023

kl. 18.00- 21.00

H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT