UNF / Aktiviteter / 19. april 2023 • Lyd og akustik

Lyd og akustik

Lyddøde og lydhårde rum
Foredrag ved Finn T. Agerkvist

ONSDAG D. 19. APRIL 2023
UNF Lyngby

Akustik handler om lyd, hvordan den genereres, hvordan den udbreder sig og hvordan lyd opfattes af mennesker. Som ingeniør i akustik beskæftiger man sig med hvordan vi kan måle, kontrollere og forbedre lyden i mange forskellige sammenhænge. Foredraget vil give en introduktion til de grundlæggende begreber i akustik og derefter give række eksempler på hvordan lyd spiller en stor rolle i hverdagen og hvordan viden om akustik kan hjælpe med til at forbedre akustikken. Det gælder både for de lyde som vi har glæde af, f.eks. når drejer sig om at forbedre gengivelsen fra højttalere eller forbedre taleforståeligheden for hørehæmmede, men også for de lyde som kan være generende hvis den ikke dæmpes, f.eks. i biler, et fly eller i boliger.

Efter foredraget vil der være en rundvisning i laboratorierne hvor vi blandt andet skal se et lydhårdt rum og et lyddødt rum.

/fotograf Joachim Rode

Frist: 19. april 2023 kl. 18:00

FINN T. AGERKVIST

Lektor, Gruppeleder for Lyd og Akustisk Teknologi, ved Institut for Elektroteknologi

Fysik
Teknologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Lyngby

Onsdag d. 19. April 2023

kl. 18.00- 20.00

Auditorium 34, Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 306, Matematiktorvet
2800 Kgs. Lyngby

VIS KORT