UNF / Aktiviteter / 28. marts 2023 • Workshop om differentialligninger

Workshop om differentialligninger

Hvordan løser man differentialligninger?
Foredrag ved Knut Ibæk Topp Lindenhoff og Rasmus Frigaard Lemvig

TIRSDAG D. 28. MARTS 2023
UNF København

Workshoppen forudsætter kendskab til differential- og integralregning og er derfor primært henvendt til gymnasieelever i 3.g og opefter.

Differentialligninger er et felt af matematikken med et væld af spændende anvendelser. Fysik, kemi, forsikring, finans, økonomi og biologi er blot nogle af de felter, der trækker på differentialligninger til at beskrive verden. Differentialligninger indgår i et utal af modeller til alt fra befolkningstilvækst til prissætning af finansielle produkter.

Vi starter med en kort introduktion til differentialligninger og bevæger os hurtigt videre til nogle grundlæggende teknikker til at løse dem. Vi vil arbejde med separation af variable og en løsningsformel for første-ordens lineære differentialligninger.Til slut vil vi give to virkelige anvendelser af teorien, kemiteknik og beregning af reserver i pensionskasser.

Workshoppen kommer til at bestå af lige dele undervisning og regn selv-tid, så medbring papir og blyant.

KNUT IBÆK TOPP LINDENHOFF

BSc in Chemistry and Technology, MSc-studerende,

RASMUS FRIGAARD LEMVIG

BSc Matematik, Studerende,

Matematik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Tirsdag d. 28. Marts 2023

kl. 17.30- 21.00

H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT

Filer fra aktiviteten

DOWNLOAD FILER