UNF / Aktiviteter / 21. marts 2023 • UNF Aarhus' ordinære generalforsamling 2023

UNF Aarhus' ordinære generalforsamling 2023

Generalforsamling

TIRSDAG D. 21. MARTS 2023
UNF Aarhus

Generalforsamlingssæsonen nærmer sig, og nu er det snart vores tur! Derfor indkalder bestyrelsen til generalforsamling d. 21. marts kl. 18:00 i "Det Skæve Rum" (1525-626) på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet (Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C). Konkret lokale kommer senere. Den foreløbige dagsorden er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsordenen
 5. Formanden aflægger beretning for det forgangne år samt visioner for det kommende år
 6. Kassereren fremlægger regnskabet og giver en økonomisk statusberetning
 7. Revisorerne fremlægger deres kommentarer til regnskabet
 8. Godkendelse af de reviderede regnskab
 9. Fastsættelse af næste års kontingent
 10. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter
 12. Valg af revisor
 13. Valg af revisorsuppleant
 14. Behandling af indkomne forslag
 15. Eventuelt

Generalforsamlingen er offentlig tilgængelig, så alle er velkommen! Hvis du synes det kunne være spændende at komme ind i foreningslivet og prøve kræfter med alt fra arrangering af foredrag til foreningsledelse, så kom endelig og hør hvad vi laver i UNF Aarhus!

Det bemærkes at kun medlemmer og frivillige har stemmeret ved generalforsamlingen.

Frist: 21. marts 2023 kl. 00:00

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Aarhus

Tirsdag d. 21. Marts 2023

kl. 18.00- 23.00

Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 120
8000 Aarhus C