UNF / Aktiviteter / 17. januar 2023 • Workshop i Reaktionskinetik

Workshop i Reaktionskinetik

Hvordan regner man på hvor hurtigt reaktioner forløber
Workshop ved Knut Ibæk Topp Lindenhoff

TIRSDAG D. 17. JANUAR 2023
UNF København

Reaktionskinetik er et felt indenfor kemi hvor man studerer hastigheden af forskellige reaktioner, og hvordan disse har indflydelse på hvor ligevægten indfinder sig. Det baserer sig på at reaktioner aldrig stopper helt, der vil dog for enhver reaktion altid være en modreaktion, som den på et tidspunkt vil være i ligevægt med. Vi ved fra eksperimenter at reaktionsrater generelt afhænger af koncentrationen af reaktanterne, og nogen gange endda produkterne. Det betyder at i takt med at reaktionen forløber, så vil reaktanterne blive forbrugt, reaktionshastigheden den ene vej vil falde, samtidig vil der blive dannet produkter og reaktionshastigheden af modreaktionen vil stige, hvilket medfører at reaktionshastigheden den ene vej og reaktionshastigheden modsatte vej på et tidspunkt bliver identisk, hvor man så vil sige at reaktionen har nået en ligevægtstilstand.

Dette arrangement er primært rette til gymnasieelever i 2.G med kemi B/A

KNUT IBÆK TOPP LINDENHOFF

BSc in Chemistry and Technology, MSc-studerende, UNF

Kemi

Praktisk info

WORKSHOP • UNF København

Tirsdag d. 17. Januar 2023

kl. 17.00- 21.00

Auditorium 3, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT