UNF / Aktiviteter / 17. november 2022 • Overnaturlige molekyler til fremtidens kræftbehandling

Overnaturlige molekyler til fremtidens kræftbehandling

Foredrag ved Thomas Poulsen

TORSDAG D. 17. NOVEMBER 2022
UNF Aarhus

Foredraget beskriver et igangværende forskningsprojekt, som søger at udvikle en helt ny klasse af anti-cancer-lægemidler med organisk kemi/medicinalkemi som hovedfundamentet. Det konkrete projekt har sit udspring i komplekse, naturligt forekommende stoffer, som har evnen til at ramme resistente kræftceller, og hvor vi nu er lykkedes med markant at forbedre stoffernes farmakologiske egenskaber. Udover den konkrete historie, så vil jeg også på et mere overordnet plan illustrere og diskutere, hvordan organisk kemi kan give en helt unik indgangsvinkel til at løse meget komplekse biologiske problemstillinger og dermed være en grundpille i bioteknologisk innovation.

Der vil til dette event blive taget billeder og video, som publiceres på UNF’s og/eller Aarhus Universitets sociale medier og/eller hjemmesider. Hvis du ikke ønsker at figurere på disse, bedes du gøre UNF opmærksom på dette.

THOMAS POULSEN

Thomas Poulsen

PhD, Professor, Institut for Kemi, Aarhus Universitet

Thomas B. Poulsen er professor på Institut for Kemi. Hans forskning spænder fra kemisk syntese af komplekse molekyler til forståelse af bioaktive stoffers indvirkning på celler og organismer. I foredraget vil Thomas vise hvordan grundlæggende studier af umiddelbart obskure stoffer fra mikroorganismer kan lede frem til opdagelsen af unikke nye stoffer til mulig brug i fremtidens kræftbehandling. Det handler om ilt eller faktisk nærmere om manglen på ilt.

Kemi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Torsdag d. 17. November 2022

kl. 17.15- 19.00

Auditorium I, Kemisk Institut, Aarhus Universitet

Langelandsgade 140
8000 Aarhus C

VIS KORT