UNF / Aktiviteter / 25. oktober 2022 • Big Data

Big Data

Data først, spørgsmål senere
Foredrag ved Lars Jensen

TIRSDAG D. 25. OKTOBER 2022
UNF København

Traditionelt har forskning fungeret ved, at man stiller et spørgsmål, udtænker et eksperiment, genererer data, og analyserer dem for at besvare spørgsmålet. Men indenfor “big data” er dette blevet vendt helt på hovedet: man leder i stedet oftest efter spændende spørgsmål, som kan besvares ud fra store datasæt, som allerede eksisterer — og blev lavet til helt andre formål. I mit foredrag vil jeg give indsigt i nogle af de nyeste gennembrud inden for big data. Jeg vil give eksempler fra medicin og molekylærbiologi, som illustrerer hvordan store datasæt fra danske sundhedsregistre, den biomedicinske literature, og såkaldte omics-teknologier bruges til at besvare spændende spørgsmål. Dette inkluderer at forstå det komplekse vejnet af sygdomme, som folk typisk følger gennem livet, at opdage principper for hvordan de molekylære maskiner i vores celler er reguleret, og at bygge informationsnetværk til at opdage nye sygdomsmarkører og mål for lægemidler.

LARS JENSEN

PhD, Proffessor, Panum Center for Protein Research

Prof Lars Juhl Jensen leder til dagligt en gruppe ved Panum Center of Protein Research, hvor han forsker i integrering og analyse af store experimentelle datasæt.

Bioteknologi
Datalogi
Molekylærbiologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Tirsdag d. 25. Oktober 2022

kl. 18.30- 20.30

Auditorium 3, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT