UNF / Aktiviteter / 6. oktober 2022 • Hvad foregår der i vores hoved når vi lytter til sprog?

Hvad foregår der i vores hoved når vi lytter til sprog?

Akustik og perception af sproglyde
Foredrag ved Ocke-Schwen Bohn

TORSDAG D. 6. OKTOBER 2022
UNF Aarhus

VIGTIG INFORMATION - aflysning:

Aktiviteten er desværre aflyst.

Psykolingvistikkens genstandsfelt er alt det der foregår i vores hoved når vi bruger sprog. Foredraget giver et overblik over det som sker, når vi lytter til sprog: De fysiske egenskaber af det akustiske signal som talerens mund sender til lytterens øre og de perceptuelle processer i lytterens hjerne, som bearbejder det akustiske signal og som resulterer i forståelsen af det som blev sagt (når vi er heldige). Foredraget kommer ind på, hvad der er særligt ved sproglydes akustiske egenskaber (i modsætning til ikke-sproglige lyde), hvordan vi som lyttere kan tolke vidt forskellige akustiske signaler som ”det samme”, og hvordan børn og voksne tilegner sig sproglyde, når de lærer deres modersmål og fremmedsprog.

OCKE-SCHWEN BOHN

Ocke-Schwen Bohn

PhD, Professor, Institut for Kommunikation og Kultur - Engelsk, Aarhus Universitet

Ocke-Schwen Bohn er professor i engelsk lingvistik. Han fik sin uddannelse i Tyskland og i USA. Ockes forskningsområder er fortrinsvist psykolingvistik og fonetik, hvor han har forsket i bl.a. spædbørns perceptuelle evner, voksnes perception og tilegnelse af fremmede sproglyde, og fremmed accent.

Biologi
Psykologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Torsdag d. 6. Oktober 2022

kl. 17.15- 19.00

Auditorium F, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT